ZP Development Grant Details
SL NOWork IdName Of WorkWork CategoryWork YearWork LocationWork StatusEstimated CostExpenditure(in Rs.)Contractor Name
11149791ಬೆಳ್ಳಂಬರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಬೆಳ್ಳಂಬರಿ ,Work Completion10000098952Raghunath A G(AYFPR8879K)
21224431ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ/ ತಿಮ್ಮರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕರವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಕರವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000098680Somashekara(FEMPS0443j)
31224441ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ/ ಆಲಂಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಮನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಡಬಂಡೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಮನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion169600168344SUBRAMANI C(CZWPS2964J)
41224810ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಲ್ದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಶಿವಪುರ ,Measurement Stage300000266148R. Venkata Reddy(AOZPV6921Q)
51224815ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ/ ತಿಮ್ಮರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೆ.ಬಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ.Others2015-16ತಿಮ್ಮರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ,Action Plan462000 
61224824ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ/ ತಿಮ್ಮರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೆ.ಬಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ.Others2015-16ತಿಮ್ಮರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ,Action Plan462000 
71224830ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ/ ತಿಮ್ಮರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೆ.ಬಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ.Others2015-16ತಿಮ್ಮರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ,Action Plan290000 
81231480ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಾತನೆಲವಂಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇಷನರಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಪಾತನೆಲವಂಕಿ ,Work Completion255000243079HARISH S(FYDPS3948P)
91231501ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಳಸನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಳಗೇರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಒಳಗೇರನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion113000112034HARISH S(FYDPS3948P)
101231557ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂರಗಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಬೂರಗಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ,Work Completion165000164395HARISH S(FYDPS3948P)
111231569ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯರ್ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೂರಗಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿST2015-16ಬೂರಗಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ,Work Completion4500044466HARISH S(FYDPS3948P)
121232796ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೆ. ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತೂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ತೂಪಲ್ಲಿ ,Work Completion200000199884HARISH S(FYDPS3948P)
131233147ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ/ ತಿಮ್ಮರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕರವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ.Others2015-16ಕರವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ,Work Completion169600168088KRISHNAMURTHY P BALLA(AWIPK9395E)
141233179ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ/ ತಿಮ್ಮರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕರವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ವಿ.ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ.Others2015-16ಕರವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000098693KRISHNAMURTHY P BALLA(AWIPK9395E)
151233323ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ/ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಬಂಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕೆಲಸ.Others2015-16ಬಂಡಾರಹಳ್ಳಿ ,Work Completion169600163556RAJESH M MULBAGAL(ATWPR1431R)
161233330ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ/ ಕುರುಡುಮಲೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಂಡಿಕಲ್ ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ.Others2015-16ಕುರುಡುಮಲೆ ,Work Completion169600160026M Narayanappa(AGZPN2200J)
171233338ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ/ ಅಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಬಲ್ಲುಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ.Others2015-16ಅಗರ ,Work Completion4620045830M Narayanappa(AGZPN2200J)
181233349ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ/ ಅಗರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೊಲದೇವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದ ಬಳಿ ಕಾಂಪೌಂಡು ನಿಮಾ೵ಣ ಕೆಲಸ.Others2015-16ಕೂಲದೇವಿ ,Work Completion221000215770BEVAHALLI NAGARAJA(ACPPN5229B)
191235800ತೊರಲಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಐಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆOthers2015-16ತೊರಲಕ್ಕಿ ,Work Completion400000399325UTHANUR VARADAPPA(AAMPU3010A)
201235814ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಐಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆOthers2015-16ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion400000399325UTHANUR VARADAPPA(AAMPU3010A)
211235822ಟೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಐಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆOthers2015-16ಟೇಕಲ್‌ ,Work Completion400000399323UTHANUR VARADAPPA(AAMPU3010A)
221235902ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಐಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆOthers2015-16ಬನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion400000399325M Narayanappa(AGZPN2200J)
231235910ಕೊಂಡಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಐಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆOthers2015-16ಕೊಂಡಶೆಟ್ಠಿಹಳ್ಳಿ ,Work Completion400000399323UTHANUR VARADAPPA(AAMPU3010A)
241235921ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಐಮಾಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆOthers2015-16ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ,Work Completion400000399323UTHANUR VARADAPPA(AAMPU3010A)
251237849ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ/ ಹೆಬ್ಬಣಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಹೆಬ್ಬಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಪಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಂಧ್ರಘಡಿ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ.Others2015-16ಹೆಬ್ಬಣಿ ,Work Completion169600168316SURESH S(EMLPS6618M)
261237970ಮಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮಂದಿರ ಕಾಮಗಾರಿ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸOthers2015-16ಮಾಸ್ತಿ ,Work Completion421000420600VINOD T(ANTPV3615L)
271238185ಚಿಕ್ಕಶಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಚಿಕ್ಕಶಿವಾರ ,Work Completion170000164531B P Rajendrababu(arkpr7840q)
281238195ಚಿಕ್ಕಕುಂತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಚಿಕ್ಕಕುಂತೂರು ,Work Completion421000418556B P Rajendrababu(arkpr7840q)
291238206ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಬಸ್ ತುಂಗುದಾಣOthers2015-16ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ,Work Completion250000245454C N MANJUNATHA(AZWPM7132L)
301238823ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೀಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾ೵ರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸೀನಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಸೀಸಂದ್ರ ,Work Completion169600167308GOPALAGOWDA M(AZKPG0422D)
311238829ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚ಻ಯತಿ ಕೊಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75 ಯಿಂದ ಚಲಪತಿ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಋದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಕೊಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion169600167999T Anjenappa (AOAPA5740D)
321240085ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ// ಆಲಂಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವೀರಸಂದ್ರ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ.Others2015-16ವೀರಸಂದ್ರ ,Work Completion169600168534K Nagaraj (AROPN5651M)
331240096ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ/ ಆಲಂಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಆಲಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಆಲಂಗೂರು ,Work Completion421000419803K Nagaraj (AROPN5651M)
341241354ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ/ ಬೈರಕೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಹಿರಣ್ಯಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ.Others2015-16ಹಿರಣ್ಯಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion4620046065Ganapathi S(BIVPG8630C)
351242301ವಕ್ಕಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾ೵ಣ ಕಾಮಗಾರಿST2015-16ವಕ್ಕಲೇರಿ ,Work Completion4600045169Dananjaya J(BJGPD6964E)
361242312ಮುದುವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಾಶ್ವ೵ಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಋದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16(Spilover to 2016-17 )ಪಾರ್ಶ್ವಾಗಾನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion1070000Dananjaya J(BJGPD6964E)
371242316ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ/ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ (ಉತ್ತನೂರು)ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿಮಾ೵ಣ ಕೆಲಸ.Others2015-16ಬನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion169600165525RAJESH M MULBAGAL(ATWPR1431R)
381242319ಆವಣಿ ಗ್ತಾ.ಪಂ.ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕೆಲಸ.Others2015-16ಆವನಿ ,Work Completion4620046145RAJESH M MULBAGAL(ATWPR1431R)
391242325ಕುರುಡುಮಲೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕದರೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿಮಾ೵ಣ.Others2015-16ಕದರೀಪುರ ,Work Completion169600163070VENKATARAMACHARI R KURUDUMALE (AIBPV8231H)
401244208ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ/ ಅಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ.Others2015-16ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ,Action Plan2190000 
411244229ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ/ ಅಂಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೆಳಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಮನೆವೆರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ.Others2015-16ಬೆಳಪನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion169600168637M Narayanappa(AGZPN2200J)
421245922ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡ್ಡಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವೇಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿOthers2015-16ವೇಂಪಲ್ಲಿ ,Work Completion9500094644Kanaka Durga Prasad C.R.(ASHPR9719G)
431245932ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೌಡಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ,Work Completion9000089976Yallappa(AGCPY1804E)
441246253ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಆರ್.ಆರ್.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ,Work Completion10000099380MANJUNATH H Vengasandra Bangarapet Tq(BVIPM7672Q)
451246300ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೊಡ್ಡಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ದೊಡ್ಡಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000093820K R Krishna Reddy(EFCPS0301H)
461246342ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಂಕತಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿSC2015-16ಅಂಕತಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ,Work Completion169000168621A L Shekar Ankathatahalli Village Bangarapet Tq(BXKPS1507C)
471246348ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಂಕತಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಅಂಕತಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ,Work Completion170000169941A L Shekar Ankathatahalli Village Bangarapet Tq(BXKPS1507C)
481246361ಬಂ.ಪೇಟೆ ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಡಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ ,Technical Approval Stage480000 
491246393ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ವಿ.ಮಾದಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೈರಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಬೈರಗಾನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion170000163466K V MANJUNATH(AVBPM6248A)
501246450ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಕಾ೵ರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಔಡ್ ನಿಮಾ೵ಣ.Others2015-16ನರಸಾಪುರ ,Work Completion420000418201Rama Rao C K(AILPR7808L)
511246460ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ್ವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ನರಸಾಪುರ ,Work Completion108000103068Rama Rao C K(AILPR7808L)
521246461ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನರಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವ್ಋಧ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿST2015-16ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ,ನರಸಾಪುರ ,Work Completion4600045259Rama Rao C K(AILPR7808L)
531246464ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮಾ೵ಣOthers2015-16ಚನ್ನಸಂದ್ರ ,Work Completion170000169443Venkatareddy(akypv1384j)
541246468ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾ೵ಣ.ST2015-16ಚನ್ನಸಂದ್ರ ,Work Completion4600045451Venkatareddy(akypv1384j)
551246470ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾ೵ರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾ೵ಣ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು ,Work Completion3400033979Rama Rao C K(AILPR7808L)
561246966ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ತಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿOthers2015-16ಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000097392B V PURUSHOTHAM(bvkpp0717m)
571246967ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಾರಾಯಣಪುರದಿಂದ ಗಂಗನತ್ತ ರಸ್ತೆಗೆ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ನಾರಾಯಣಪುರ ,Work Completion165000164568P.V. Varadaraju(AROPV3117A)
581247974ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾದಿಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಮಾದಿಗರಹಳ್ಳಿ ,Work Completion4900048898S V Prabhakar Siddanahalli Village Bangarapet Tq(CBZPP1105P)
591247981ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮರಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಮರಗಲ್‌ ,Work Completion170000163442S V Prabhakar Siddanahalli Village Bangarapet Tq(CBZPP1105P)
601247988ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಹುಲ್ಕೂರು ,Work Completion400000399736A L Shekar Ankathatahalli Village Bangarapet Tq(BXKPS1507C)
611248004ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕಾಮಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಕಾಮಂಡಹಳ್ಳಿ ,Work Completion170000169974S V Prabhakar Siddanahalli Village Bangarapet Tq(CBZPP1105P)
621248012ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಕೋಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುಧಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ,Action Plan4000000 
631248016ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಗಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮೋತಕಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ತೊಂಗಲಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಡಾಂಬರೀಕರಣ)Others2015-16ತೊಂಗಲಕುಪ್ಪ ,Work Completion169000163665T PURUSHOTHAM Naidu Kangandlahalli Bangarapet Tq(BSZPP2682P)
641248022ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಳೇಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದಿನ್ನೇಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ದಿನ್ನಕೊತ್ತನೂರು ,Work Completion170000164965K S GOPI Kogilahalli village Bangarapet Tq(DSKPS9794E)
651248034ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಳೇಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಬುವನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion170000169710K S GOPI Kogilahalli village Bangarapet Tq(DSKPS9794E)
661248038ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಳೇಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಬುವನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion4900048898K S GOPI Kogilahalli village Bangarapet Tq(DSKPS9794E)
671248043ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿST2015-16ಬೇತಮಂಗಲ ,Action Plan490000 
681248045ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂದಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೂದಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಬೂದಿಕೋಟೆ ,Work Completion10000099976K S GOPI Kogilahalli village Bangarapet Tq(DSKPS9794E)
691248125ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಕ್ಕಲೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಋದ್ದಿOthers2015-16ಬನಕನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion169600169456Dananjaya J(BJGPD6964E)
701249993ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉರಿಗಿಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೊಳಗಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ೆಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಋದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ.SC2015-16ಕೊಳಕುಂಜನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion107000106433Raghunath A G(AYFPR8879K)
711249997ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾಲನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಯಾಲನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಕಾ೵ರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಾ೵ಣ ಕಾಂಗಾರಿ.Others2015-16ಕ್ಯಾಲನೂರು ,Work Completion200000199745Dananjaya J(BJGPD6964E)
721250846Construction of cement road in ST colony in vakleri village in vakleri GP Kolar TalukST2013-14(Spilover to 2015-16 )ವಕ್ಕಲೇರಿ ,Work Completion275000272754Dananjaya J(BJGPD6964E)
731251528ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಲ್ದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಓಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇಷನರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಒಬೇನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion120000118057R. Venkata Reddy(AOZPV6921Q)
741251552ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊರದೇವಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೆಳ್ಳಂಬರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಋದ್ದಿ.SC2015-16ಬೆಳ್ಳಂಬರಿ ,Work Completion107000106958V M SUDARSHAN (EUKPS3152M)
751251562ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊರದೇವಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೆಳ್ಳಂಬರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಋದ್ದಿSC2015-16ಬೆಳ್ಳಂಬರಿ ,Action Plan1000000 
761251568ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊರದೇವಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೆಳ್ಳಂಬರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಋದ್ದಿST2015-16ಬೆಳ್ಳಂಬರಿ ,Action Plan470000 
771251573ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊರದೇವಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೆಳ್ಳಂಬರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಋಧ್ದಿOthers2015-16ಬೆಳ್ಳಂಬರಿ ,Work Completion169600169594V M SUDARSHAN (EUKPS3152M)
781251912ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟೆ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವೆರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ.SC2015-16ಚನ್ನಸಂದ್ರ ,Work Completion107000106205Venkatareddy(akypv1384j)
791251938ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಕಾ೵ರಿ ಕುಂಟೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಾ೵ಣ.Others2015-16ಚನ್ನಸಂದ್ರ ,Technical Approval Stage4200000 
801252326ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜನ್ನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜಂಗಮಗುಜೇ೵ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಕಾ೵ರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಾ೵ಣ.Others2015-16(Spilover to 2016-17 )ಜಂಗಮಗುರಜೇನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion1000000Raghunath A G(AYFPR8879K)
811252430ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾದಿಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುಧಾಯಭವನ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿST2015-16(Spilover to 2016-17 )ಮಾದಿಗರಹಳ್ಳಿ ,Work Completion2000000S V Prabhakar Siddanahalli Village Bangarapet Tq(CBZPP1105P)
821252942ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚನ್ನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಚಿನ್ನಪಲ್ಲಿ ,Action Plan1000000 
831252954ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಯರ್ರನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16(Spilover to 2016-17 )ಯರ್ರನಾಗನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion1700000K SHIVARAMA REDDY(EFCPS0301M)
841252971ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿST2015-16(Spilover to 2016-17 )ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ,Work Completion480000K R Krishna Reddy(EFCPS0301H)
851252980ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂದಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬೂದಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾಱರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿOthers2015-16ಬೂದಿಕೋಟೆ ,Action Plan1000000 
861252995ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಾಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿOthers2015-16ಬಾಣಗೆರೆ ,Work Completion10000099388K SHIVARAMA REDDY(EFCPS0301M)
871253004ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎ.ಜ್ಯೋತೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಸಂಗನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000099976K Ashok Kumar(AVTPA6718K)
881253010ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಳೇಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗುವ್ವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಯಳೇಸಂದ್ರ ,Work Completion10000099976K S GOPI Kogilahalli village Bangarapet Tq(DSKPS9794E)
891253025ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಳೇಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಬುವನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000099976K S GOPI Kogilahalli village Bangarapet Tq(DSKPS9794E)
901253041ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಫ್ರಾ.ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿOthers2015-16ಹುಲ್ಕೂರು ,Action Plan4000000 
911253045ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವೆಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವೆಂಗಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಫ್ರಾ.ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ ,Work Completion400000397309MANJUNATH H Vengasandra Bangarapet Tq(BVIPM7672Q)
921253051ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೂಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾದಿಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುಧಾಯ ಭವನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಮಾದಿಗರಹಳ್ಳಿ ,Work Completion400000399338S V Prabhakar Siddanahalli Village Bangarapet Tq(CBZPP1105P)
931253061ಬಂ.ಪೇಟೆ ಟೌನ್ ಪಂ.ರಾ.ಇಂ.ಉ.ವಿಭಾಗ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion145000144348D K NAGESH RAO(ALHPN1368G)
941253076ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಲ್ದಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಚಿಲ್ಡಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ,Action Plan1000000 
951254374ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉರಿಗಿಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬುಸ್ಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಕಾ೵ರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಂಗಾರಿ.Others2015-16(Spilover to 2016-17 )ಬುಸನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion400000N Srinivas(CTPPS8263K)
961254385ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜನ್ನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜನ್ನಘಟ್ಟ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ,Work Completion150000149787N Srinivas(CTPPS8263K)
971254676ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅತ್ತಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಅತ್ತಿಕುಂಟೆ ,Technical Approval Stage4200000 
981254900ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ// ಬೈರಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಬೈರಕೂರು ,Work Completion121000120139BEVAHALLI NAGARAJA(ACPPN5229B)
991254918ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ// ಮುಡಿಯನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಬೇವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಥಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಳೆ ಚರಂಡಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮಾ೵ಣ.Others2015-16ಮುಡಿಯನೂರು ,Work Completion300000298596BEVAHALLI NAGARAJA(ACPPN5229B)
1001256307ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಳಸನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊಡಿಚೇರುವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿOthers2015-16ಕೊಡಚೆರವು ,Work Completion6500063801G H MANJUNATH(ATTPG0488L)
1011256319ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿ. ಜೀಡಿಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿSC2015-16ಪಿ.ಜೇಡಿಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ,Work Completion165000164660V. Madhusudhana Reddy(AVTPM2370B)
1021256344ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಜೊನ್ನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16(Spilover to 2016-17 )ಜೊನ್ನಪಲ್ಲಿ ,Work Completion2000000V. Madhusudhana Reddy(AVTPM2370B)
1031256359ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಿ. ಜಿಡಿಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿST2015-16ಪಿ.ಜೇಡಿಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ,Work Completion6500064678V. Madhusudhana Reddy(AVTPM2370B)
1041256360ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಿ. ಜಿಡಿಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ,Work Completion165000164295V. Madhusudhana Reddy(AVTPM2370B)
1051256784ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೇದ್ರ ಕಛೇರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಮುಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿ ಕೊಠಡಿಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion250000248505Erappa M(CCRPM0800R)
1061256788ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion250000249172Erappa M(CCRPM0800R)
1071256791ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಇತರೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಪೂರಕ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion250000249449Erappa M(CCRPM0800R)
1081256794ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯ೵ನಿವಾ೵ಹಕ ಻ಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ/ನಿವ೵ಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪೂರಕ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion250000249675Erappa M(CCRPM0800R)
1091256831ಲಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಲಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡದ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸOthers2015-16ಲಕ್ಕೂರು ,Work Completion150000149565KAMANNA K(CZSPK0835L)
1101257464ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುರುಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ರಿಪೇರಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಜಕ್ಕರಸನಕುಪ್ಪ ,Work Completion10000098488K R Krishnareddy Kuruboor (BVDPR6823D)
1111259137ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ ಕೆಂಪಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಕೆಂಪಸಂದ್ರ ,Work Completion10000099687G SATISH BABU(DIBPS5883K)
1121259155ಕೆ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆಂಪಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೂಲಿಕುಂಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಕೆಂಪಸಂದ್ರ ,Work Completion10000099550G SATISH BABU(DIBPS5883K)
1131259161ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಂ.ಪಂ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರಾಜನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ವೆಂಕಟರಾಜನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000099809RAMAMURTHY B S(ALPPR3892K)
1141259228ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ರಾಜಕೃಷ್ಣಾಪುರದಿಂದ ಸಂಪಂಗೆರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಸಂಪಂಗೆರೆ ,Work Completion170000169792T V NAGESH(AGHPN7221R)
1151260946ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೋಳಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾ೵ರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ.Others2015-16ಚೋಳಘಟ್ಠ ,Work Completion5000048540Chowdareddy BC(AXEPC4003A)
1161261044ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಿಲ್ಲೋರಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಚಿಲ್ಲಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ,Work Completion10000099827SYED RAFIQ(FUDPS7684N)
1171261058ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿSC2015-16(Spilover to 2016-17 )ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ,Work Completion1650000G.R. Balaji(AMIPG6758P)
1181261059ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪ್ಪಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿST2015-16(Spilover to 2016-17 )ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ,Work Completion1410000G.R. Balaji(AMIPG6758P)
1191261668ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜನ್ನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜನ್ನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ.ST2015-16ಜನ್ನಘಟ್ಠ ,Work Completion4700046305Raghunath A G(AYFPR8879K)
1201263569ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೂರ್ನಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಕೂರ್ನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ,Work Completion170000169473V NARAYANASWAMY(AOXPN8563N)
1211263589ನೂಟವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸSC2015-16ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion173000172313E MUNEGOWDA(CGZPM1533M)
1221263594ನೂಟವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸOthers2015-16ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion4700046756E MUNEGOWDA(CGZPM1533M)
1231264503ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion171000170651N RAJAGOPALA BABU(BRMPR3951H)
1241264511ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion219000218415N RAJAGOPALA BABU(BRMPR3951H)
1251264519ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟರಾಜನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000099649N RAJAGOPALA BABU(BRMPR3951H)
1261264522ನೂಟವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಿಕ್ಕತೊರಲಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿSC2015-16ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ,Work Completion170000169558N RAJAGOPALA BABU(BRMPR3951H)
1271264526ಟೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೋಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ತಂಗುದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16(Spilover to 2016-17 )ಸೋಮಸಂದ್ರ ,Work Completion3000000N RAJAGOPALA BABU(BRMPR3951H)
1281264527ನೂಟವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆನಿಮಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಆನಿಮಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion4600045864N RAJAGOPALA BABU(BRMPR3951H)
1291265168ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರಿನಿಂದ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16(Spilover to 2016-17 )ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ,Work Completion1696000P S Chandrashekar(AIMPC5229R)
1301265904ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ/ ಆಲಂಗೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೋಗಿಲೇರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ವೈ.ಕೋಗಿಲೇರು ,Work Completion4620044823K Nagaraj (AROPN5651M)
1311271524ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಕೋಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಚಿನ್ನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್ ನಿಂದ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಚಿನ್ನಕೋಟೆ ,Action Plan1690000 
1321271555ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ/ ದೂಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಯಳಚೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಂದುವರೆದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ.Others2015-16ಯಳಚೇಪಲ್ಲಿ ,Work Completion421000394249KRISHNAMURTHY P BALLA(AWIPK9395E)
1331273214ತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ (ಅಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಮುತ್ತುಕದಹಳ್ಳಿ ,Work Completion4600045668RaviA R(BVAPR0212H)
1341274036ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಳ್ಳೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಊಟದ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾ೵ಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಕಳ್ಳೀಪುರ ,Work Completion107000103545Ramesha A(BLPPR2321Q)
1351274559ಮಾಲೂರು ತಾ ದಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ ಎಸ್.ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿSC2015-16ರಾಜವಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ,Work Completion170000169455H T Raghavendra(AUYPR0201L)
1361274906ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಳ್ಳೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಊಟದ ಕೊಠಡಿ ನಿಮಾ೵ಣ(ಉಳಿಕೆ)ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಕಳ್ಳೀಪುರ ,Work Completion150000148170Ramesha A(BLPPR2321Q)
1371276874ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದಿಮಡಗು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ,Work Completion5000049308G HANUMANTHAPPA(BRBPG8786Q)
1381276880ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುದಿಮಡಗು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಆನೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಆನೇಪಲ್ಲಿ ,Work Completion5000048163G HANUMANTHAPPA(BRBPG8786Q)
1391277486ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊಂಡಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎಸ್.ಸಿ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆOthers2015-16ಕೊಂಡಸಂದ್ರ ,Work Completion188000187168K Srinivas(CHZPS7936M)
1401277491ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕೊತ್ತಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಕೊತ್ತಪೇಟೆ ,Work Completion5000049547HARISH S(FYDPS3948P)
1411277777ಮಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಿಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಬಿಟ್ನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion169000168295H T Raghavendra(AUYPR0201L)
1421278247ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಪೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಬ್ಬಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಾ೵ಣOthers2015-16ಅಬ್ಬಣಿ ,Work Completion7100070708Ramesha A(BLPPR2321Q)
1431282345ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉರಿಗಿಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೈಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾ೵ರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16(Spilover to 2016-17 )ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion400000N VENKATE GOWDA(AGOPV7211J)
1441282354ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದ್ದೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ದೇವರಹಳ್ಳಿ ,Work Completion4000039432Chowdareddy BC(AXEPC4003A)
1451287109ಜಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸೊಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಓ.ಹೆಚ್.ಟಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಢಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಸೊಣ್ಣೂರು ,Work Completion169000168552T V NAGESH(AGHPN7221R)
1461287116ಅಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಭಾವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಬಾವನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion169000168846B P Rajendrababu(arkpr7840q)
1471301647ಅಡ್ಡಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಿಮ್ಮನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16(Spilover to 2016-17 )ತಿಮ್ಮನಪಲ್ಲಿ ,Work Completion1650000B. Raja Reddy(BIEPR1961C)
1481305228ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ,Work Completion200000196627HM Nagesh(ANWPN3360R)
1491311385ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಂದಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಪಂದಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ,Work Completion200000195027K Srinivas(CHZPS7936M)
1501312103ಕುಡಿಯನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೀತನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ರಾಂಪುರ ,Work Completion169000163487G VENKATESH(AMAPV0423C)
1511312117ಸಂತೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಮಂಗಾಪುರ ,Work Completion169000163605G VENKATESH(AMAPV0423C)
1521312565ಮುಳಬಾಗಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಮ್ಮರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕರವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾ೵ರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾ೵ಣ.Others2015-16ಕರವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ,Work Completion246000244816KRISHNAMURTHY P BALLA(AWIPK9395E)
1531312903ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಳಹಂತ ಮಹಡಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion4950049741JMJ Electricals Anthony Richard(AFGPR4336H)
1541312938ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion4990049247JMJ Electricals Anthony Richard(AFGPR4336H)
1551323017ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ.SC2015-16ಅರಹಳ್ಳಿ ,Work Completion4600041527Gopalappa M(AVCPG7035N)
1561328860ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ದಾಸ್ತಾನು ಕೊಠಡಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಿಟಿಕಿಗಳು ಅಳವಡಿಸಿ ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion160000134431Erappa M(CCRPM0800R)
1571334516ನೂಟವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತೊರಲಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ತೊರಲಕ್ಕಿ ,Work Completion325000324574G SATISH BABU(DIBPS5883K)
1581334643ಲಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಲಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಲಕ್ಕೂರು ,Work Completion2710000N RAJESHA(BAMPR7873P)
1591334742ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವೆಲಗಲಬುರ್ರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಕಾ೵ರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16(Spilover to 2016-17 )ವೆಲಗಲಬುರ್ರೆ ,Work Completion750000Raghunath A G(AYFPR8879K)
1601335766ಜಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸOthers2015-16ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion4600045935N Dhanush(cejpd6435f)
1611335788ಮುಳಬಾಗಲು ತಾ/ ಹೆಚ್.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಹೆಚ್.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಊರುಬಾಗಿಲು ಬಳಿ ಪಶುವೈದ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ.Others2015-16ಹೆಚ್.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ,Work Completion200000199927G N SRINIVAS(ARNPS5283P)
1621336882ಕೂರಿಗೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯಡಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಯಡಗಾನಪಲ್ಲಿ ,Work Completion10000099941HARISH S(FYDPS3948P)
1631337044ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊರದೇವಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿಮಾ೵ಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16(Spilover to 2016-17 )ಯಡಹಳ್ಳಿ ,Work Completion4200000K B Naveen Kumar(AYPPN1968H)
1641337562ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಾರ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಿನಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೋ-ಕೋ ಅಂಕಣ ನಿಮಿ೵ಸಿ ಪ್ಲೆಡ್ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion10100099760Venugopala Gowda K N(AIIPV0908Q)
1651337579ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಿನಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೋ-ಕೋ ಅಂಕಣ ನಿಮಿ೵ಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಮುಂದುವರೆದ)Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion161000157206Venugopala Gowda K N(AIIPV0908Q)
1661338147ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾ೵ರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ರಾಜಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ,Work Completion7500074703Chowdareddy BC(AXEPC4003A)
1671339020ಅರಳೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅರಳೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16(Spilover to 2016-17 )ಅರಳೇರಿ ,Work Completion2210000G VENKATESHAPPA(AXCPJ8626N)
1681339027ನೊಸಗೆರೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕೂರಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಕೂರಂಡಹಳ್ಳಿ ,Work Completion200000145000G VENKATESHAPPA(AXCPJ8626N)
1691339135ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ದೊಡ್ಡ ಇಗ್ಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ದೊಡ್ಡಿಇಗ್ಗಲೂರು ,Work Completion4600043508N MUNEGOWDA(BUZPM9764M)
1701340456ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಕ್ಕಲೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗುರಗಂಜಿಗುಕಿ೵ ಗ್ರಾಮದ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿಮಾ೵ಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16(Spilover to 2016-17 )ಗುರಗಂಜಿಗುರ್ಕಿ ,Work Completion500000R ABHINANDA (BOQPA7053E)
1711340472ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಕ್ಕಲೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಕ್ಕಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ದೇವಾಲಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿಮಾ೵ಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16(Spilover to 2016-17 )ವಕ್ಕಲೇರಿ ,Work Completion3400000Dananjaya J(BJGPD6964E)
1721342729ಬಂ.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16(Spilover to 2016-17 )ಮಾರಿಕುಪ್ಪ ,Work Completion1700000K SHIVARAMA REDDY(EFCPS0301M)
1731350422ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion250000249982JMJ Electricals Anthony Richard(AFGPR4336H)
1741359697ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಿನಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೋ-ಕೋ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿಮಿ೵ಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion182630181664Venugopala Gowda K N(AIIPV0908Q)