ZP Development Grant Details
SL NOWork IdName Of WorkWork CategoryWork YearWork LocationWork StatusEstimated CostExpenditure(in Rs.)Contractor Name
1164915ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಟ್ಟಂಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕರೀಗೌಡನ ಕಟ್ಟೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 2013-14(Spilover to 2015-16 )ಚಟ್ಟಂಗೆರೆ ,Work Completion1000000REVANNA R P (AHJPR3821J)
2190489ತೊಂಡಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಕಟ್ಟೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 2013-14(Spilover to 2015-16 )ತೊಂಡಹಳ್ಳಿ ,Work Completion750000SOMEGOWDA N T (EEPPS0724Q)
31107416ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಏಗೌಡರ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ,Work Completion10000099672THIMMEGOWDA B(AEIPT8290F)
41107507ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಿ.ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿSC2014-15(Spilover to 2015-16 )ಹಲಗೂರು ,Work Completion10000099368SIBGATHULLA T K(CMBPS2876M)
51113503ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾFಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion150000149408Ashok Kumar K S(ANNPA8620Q)
61113534ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ,Work Completion250000249849SHIVALINGEGOWDA R C (ANBPS7014E)
71113552ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುರುಗಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಹುರುಗಲವಾಡಿ ,Work Completion10000098773RAMESH GATTAHALLI(AKYPR4818C)
81113600ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾFಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಬೋರ್ವೆಲ್ನಿಂದ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ)SC2014-15(Spilover to 2015-16 )ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ,Work Completion150000149898THYAGARAJU C CHANDAGALU (AFGPT8938M)
91113603ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಚಾರಿಮನೆಯಿಂದ ದೇವಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾFಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ,Work Completion300000294429C THYAGARAJ(ALFPT9415Q)
101113604ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಶಂಕರಯ್ಯನ ಮನೆ ಬಳಿ ಡೆಸ್ಲಾಬ್ ನಿಮಾFಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000094675C THYAGARAJ(ALFPT9415Q)
111132761ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಜವರಯ್ಯನ ಶಿವರಾಮು ಮನೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಕಿಕ್ಕೇರಿ ,Work Completion200000198999RAVI(AMMPR5806K)
121132764ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಕಿಕ್ಕೇರಿ ,Work Completion200000129221C K Lakshmegwoda(AHAPL4191N)
131132767ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ರಾಜಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಜವರಯ್ಯನ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000099627RAVI(AMMPR5806K)
141135135ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಾಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ ಕರೀಗೌಡ್ರು ಮನೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕಾಲುವೆಗೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಚಿಕ್ಕಾಡೆ ,Work Completion10000099770SHANKARE GOWDA D S (AKTPS4164N)
151137098ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಗುಡಿಕೊಪ್ಪಲು ಬಸವನಕಟ್ಡೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion250000247772MAHESH KUMAR R P (BSUPM4412K)
161137485ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಪ ಜಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಪುರುಷನ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion315000295794MAHESH KUMAR R P (BSUPM4412K)
171139933ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ ಅಂಚೆಭುವನಹಳ್ಳಿ ಬಾಕ್ಸ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಅಂಚೆಭೂವನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion200000199965GIRIGOWDA(AGDPG4350Q)
181141546ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಅಂಗಡಿ ಪರಮೇಶನ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ,Work Completion150000144735Boregowda K R PET (ACHPB4090L)
191142036ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಹೊಸಬಡಾವಣೆ ವೆಂಕಟೇಶರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಕಿಕ್ಕೇರಿ ,Work Completion200000199266RAVI(AMMPR5806K)
201142253ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭುಜವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದರಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪದ್ಮಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಭುಜುವಳ್ಳಿ ,Work Completion200000199967B Chikkalingaiah Bhujavalli(alepc1379q)
211142312ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ ಕದಬಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಕದಬಹಳ್ಳಿ ,Work Completion200000198639MOHANKUMAR B N(BUTPM7038N)
221143773ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊಲ್ಲರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗುಡಿಯ ಪಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ತುಪ್ಪದಮಡು ,Work Completion150000149800Govindaraju S J(BMMPG7269Q)
231144106ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ ಕಲ್ಕೆರೆ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಯೋಜನೆOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಹೊನ್ನಾವರ ,Work Completion200000198924MOHANKUMAR B N(BUTPM7038N)
241144128ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ ಟಿ ಕಾಗೇಪುರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ತಳಗವಾದಿ ,Work Completion300000298675Ashok Kumar K S(ANNPA8620Q)
251144199ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾ ಎಸ್ ಬಿ ಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಬಿ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಬಂಡಬೋವಿನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion150000148542Girishgowda R N (BFVPG6628F)
261148520ಅಕ್ಕಿ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ ಜೈನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ.ಕಾಲೋನಿ ಗೇರುದಡದ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ ಮನೆವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿSC2014-15(Spilover to 2015-16 )ಜೈನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion200000149014J R Dinesha(ANRPD1477G)
271148737ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ ಜೈನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಜೈನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion200000199978J R Dinesha(ANRPD1477G)
281148821ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ೆಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಮೇಲುಕೋಟೆ ,Work Completion150000149864DIVAKAR K S (ARZPD4148C)
291148838ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುರುವಿನಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಮೇಲುಕೋಟೆ ,Work Completion215000214861DIVAKAR K S (ARZPD4148C)
301152202ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆಂಗೆನಭಾಗ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಿಂದಚಿಕ್ಕಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಯ್ಯನ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಚಿಕ್ಕಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ,Work Completion150000148877NANJUNDAPPA K P (ADOPN0525A)
311218296ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾFರಿ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಾFಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2013-14(Spilover to 2015-16 )ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ,Work Completion8500084875B L BOREGOWDA(AHKPB9072A)
321224492ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಕಾಳಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion250000248529Suresha T J(BSDPS2972N)
331224494ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡೆನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಂದ ಶ್ಯಾನಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 19ಕ್ಕೆ ಸೇರು ವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2014-15(Spilover to 2015-16 )ಗುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ,ಎ.ಶ್ಯಾನುಭೋಗನ ಹಳ್ಳಿ ,Work Completion300000299349Vivek Y(AWWPV3697E)
341228617ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲನಾಯಕನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಾಣದಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿST2015-16ಮಲ್ಲನಾಯಕನಕಟ್ಟೆ ,Work Completion500000498779SRIKANTEGOWDA M C (BIDPS0245K)
351232724ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ,Work Completion200000199754KRISHNASWAMY T P (CFAPK4970A)
361232750ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲನಾಯಕನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಳಲು ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಮಲ್ಲನಾಯಕನಕಟ್ಟೆ ,Work Completion500000499791SRIKANTEGOWDA M C (BIDPS0245K)
371232759ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಾರ ಸೋಲಿಗರ (ಎಸ್ ಟಿ) ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪಟೇಲ್ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಜಮೀನಿನಿಂದ)ST2015-16ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ,ಶಿವಾರ ಕಾಲೋನಿ ,Work Completion300000299662DHANAPALA(AHDPD5760A)
381232765ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಹಳೇಬೂದನೂರು ,Work Completion350000349857Sri Shambhu Constructions(ACPFS2053N)
391233630ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಪಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಅವಣದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಗೋಪಾಲಪುರ ,Work Completion5000049738G S BHANUPRAKASH(AORPB4549J)
401233633ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಪಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಗೋಪಾಲಪುರ ,Work Completion350000349599G S BHANUPRAKASH(AORPB4549J)
411233636ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ GOVERNMENT ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ continued workOthers2015-16ಕೊಮ್ಮೇರಹಳ್ಳಿ ,Work Completion250000221062CHANDRU(ALOPC6079J)
421233642ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಸ್ಲಾಬ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಕನ್ನಲಿ ,Work Completion5000043261Yashwanth H R(AGNPY4747M)
431233652ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಂಬಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ತುಂಬಕೆರೆ ,Work Completion5000049830Yashwanth H R(AGNPY4747M)
441233658ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೋಲೀಸ್ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಗೌರಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಹಳೇಬೂದನೂರು ,Work Completion10000099670Yashwanth H R(AGNPY4747M)
451233662ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೂದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಮು ಮನೆಯಿಂದ ಎಂ ಸಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಹಳೇಬೂದನೂರು ,Work Completion10000099352Yashwanth H R(AGNPY4747M)
461233671ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರಗೋಡು ಹೋಬಳಿ ಮೊಳೆಕೊಪ್ಪಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಮೊಳೆಕೊಪ್ಪಲು ,Work Completion200000199836RAVINDRA K (AGCPR3946G)
471233681ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೀಲಾರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ವಿ.ಶಂಕರೇಗೌಡ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಕೀಲಾರ ,Work Completion300000299129RAVINDRA K (AGCPR3946G)
481234581ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರಗೋಡು ಹೋಬಳಿ ಚಾಮಲಾಪುರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ.SC2015-16ಚಾಮಲಾಪುರ ,Work Completion200000194921RAMEGOWDA C T(AGZPR9817P)
491234589ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೋಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಚೋಕನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion115000114739S S PRABHAKARA(BCJPP5985K)
501239574ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರಗೋಡು ಹೋಬಳಿ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಲ್ಲಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion330000329978DHANAPALA(AHDPD5760A)
511239598ಮಂಡ್ಯತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾತುಂಗೆರೆ ಹೊಸಬಡಾವಣೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪೃಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.SC2015-16ಕ್ಯಾತಂಗೆರೆ ,Work Completion500000499328NAGARAJU M(AFMPN3017R)
521239610ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಾಳನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಲಾಳನಕೆರೆ ,Work Completion400000270475NAGARAJU M(AFMPN3017R)
531239624ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉರಮಾರಕಸಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಪ್ಪನ ಕಟ್ಟೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಉರಮಾರಕಸಲಗೆರೆ ,Work Completion400000247975SIDDEGOWDA (CDDPS5017D)
541239632ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡು ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಬಿ.ಹೊಸೂರು ,Work Completion500000499832Bhyrava G B(BZEPB8361B)
551239649ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion200000199947NAGARAJU M(AFMPN3017R)
561239663ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಶಿವಳ್ಳಿ ,Work Completion10000099808THANDAVAMURTHY(AGNPY4747Q)
571239675ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ದುದ್ದ ,Work Completion225000220425KRISHNEGOWDa(AYOPK0903A)
581239736ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರವಾಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಗೊರವಾಲೆ ,Work Completion175000174401SRIKANTEGOWDA M C (BIDPS0245K)
591239770ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಮಂಗಲ ,Work Completion10000099557Sri Shambhu Constructions(ACPFS2053N)
601239794ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ,Work Completion150000106234Sri Shambhu Constructions(ACPFS2053N)
611243082ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಕನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೊಪ್ಪಿನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ,Technical Approval Stage3000000 
621244061ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಕಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion150000148477B C SURESH(FPPPS6570J)
631244552ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಗಸರ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿOthers2015-16ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000099886shivamanju G M(BBWPS6566D)
641244610ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಲ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಗೋಕಟ್ಟೆ(ಕರಕಲಕಟ್ಟೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.Others2015-16ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion125000124842shivamanju G M(BBWPS6566D)
651246424ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಚೌಡಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಭೂತನಹೊಸೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ (ಹೆಬ್ಬಳ್ಳ ರಸ್ತೆ)ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಬೇಲೂರು ,Work Completion200000199806Shivaramu N(CFGPS8249C)
661246850ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದರಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಂದ ಪ.ಜಾತಿಯ ಕೆ.ಸಿ.ದೇವರಾಜು ಮನೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ರತ್ನಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16 Action Plan1750000 
671246853ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತರಮನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ,Work Completion10000099881RAMESH GATTAHALLI(AKYPR4818C)
681246858ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಡಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ,Work Completion7500074938Srinivas S P(AWRPS3471L)
691246861ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೀಮನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಭೀಮನಕೆರೆ ,Work Completion200000199785T R Kengalgowda Maddur(AIXPK3447L)
701246865ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ.ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ರಾಮಯ್ಯನ ಗದ್ದೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ,Work Completion200000198402Ramesh (AKXPR4818C)
711246870ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ,Action Plan1000000 
721246876ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕದಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಕದಲೂರು ,Work Completion125000121667K P GOVINDA(AHPPG5552K)
731246879ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಚುಂಚಗಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿST2015-16ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ,Work Completion200000192653SHIVALINGEGOWDA R C (ANBPS7014E)
741246884ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ)SC2015-16ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion150000145493Anil Kumar C(AKTPC1302L)
751246891ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪ್ಪಾರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಜ್ರಮುನಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ,Work Completion175000174895S Puttaswamy(ADSPP9155A)
761246904ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion475000466591MAHADEVU K C (AJAPM9897Q)
771246914ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾತಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸೇತುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಕ್ಯಾತಘಟ್ಟ ,Work Completion300000296688THAMMANNAGOWDA M B (AJCPT8956F)
781246924ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡರಸಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಏಳೂರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.ST2015-16ದೊಡ್ಡರಸಿನಕೆರೆ ,Work Completion7500072868M B Shivanna(cbgps9979h)
791246927ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಕೆಸ್ತೂರು ,Work Completion400000399930K P GOVINDA(AHPPG5552K)
801246928ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.Others2015-16ಅಣ್ಣೂರು ,Work Completion225000221114T R Kengalgowda Maddur(AIXPK3447L)
811246930ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಳಾರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಯ್ಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಡಿ.ಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ,Work Completion10000099598SHIVAPRASAD G K (EHWPF9035Q)
821246939ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಕುದರಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಲ್ಲಯ್ಯನಗರದ ಲೇಟ್ ಮಹದೇವು ಮನೆಯಿಂದ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಕುದರಗುಂಡಿ ,Work Completion125000123054M k Thimmegowda Mudinahalli(andpt1831g)
831246945ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿದರಕೋಟೆ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸೋಮಣ್ಣರವರ ಜಮೀನಿನ ರಸ್ತೆ)Others2015-16ಬಿದರಕೋಟೆ ,Work Completion400000399851DHANAPALA(AHDPD5760A)
841248691ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹದೇವಪುರ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ.Others2015-16ಮಹದೇವಪುರ ,Work Completion125000124639THAMBI (ARJPT3528J)
851248703ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಕನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೂಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಅಂಕನಾಥಪುರ ,Work Completion400000399550K Lingaraju Konasale(ABVPL5932A)
861248826ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾ೵ಣ.Others2015-16ಮಹದೇವಪುರ ,Work Completion125000123773THAMBI (ARJPT3528J)
871256291ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಜಯರಾಮು ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾ೵ಣ.Others2015-16ಬೆಳಗೊಳ ,Work Completion150000148704SHASHIKUMARA(BLTPS8522A)
881260121ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೆರೆ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗೌಡಕೆರೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾ೵ಣ.Others2015-16ಅರಕೆರೆ ,Work Completion200000199647SANTHOSH ARAKERE(BFEPS8773N)
891260154ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಕೆಳಗಲ ಪೇಟೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾ೵ಣ.Others2015-16ಅರಕೆರೆ ,Work Completion200000199516K mahendra SRPatna(AQKPM3041M)
901260272ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟದಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಬೆಟ್ಟದಹೊಸೂರು ,Work Completion350000349125GOPI M (ACJPG2500Q)
911263904ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನರ ಸ್ಮಶಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000099856GOVINDARAJU(BMIPG4445G)
921266478ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿOthers2015-16ಹಿರಿಮರಳಿ ,Work Completion3500034857THAMMEGOWDA Hiremaralai (ABMPG0275A)
931266510ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಮರಳಿ -2 ಬನಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಗಾಣದಹೂಸೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಶ್ಔಚಲಯ ನಿಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಹಿರಿಮರಳಿ ,Action Plan450000 
941266528ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆನ್ನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕ ಶ್ಔಚಾಲಯ ನಿಮಾಣOthers2015-16ಕೆನ್ನಾಳು ,Action Plan150000 
951267543ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇಶವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ದೇಶುವಳ್ಳಿ ,Work Completion6500064486THAMMEGOWDA Hiremaralai (ABMPG0275A)
961267580ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿವಿ ನಗರ ನಿಂಗಪ್ಪನ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಕೆನ್ನಾಳು ,Work Completion10000099137CHITTIBABU H N (ASJPC4308E)
971267584ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಬನಘಟ್ಟ ,Action Plan350000 
981267589ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂಭೂನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಶಂಭೂನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion3500034178CHANDREGOWDA(AUAPC2198R)
991269015ಕೆ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಕೆ.ಹೊಸೊರು ,Action Plan350000 
1001269024ಹರವು ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಹರವು ,Work Completion10000098630H R JAGADEESH (AGSPJ1822H)
1011269043ಹಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ನಿಮಾಱಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ )SC2015-16ಹಾಗನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion264000263433NANJUNDASWAMY H P(ABCPN0435F)
1021269250ಸಣಬದಕೊಪ್ಪಲು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಾಗರ ,Work Completion6000059630PUTTEGOWDA (BOSPP4984D)
1031271667ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರೆಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ಪಾಪಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ನಂಜಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಅರೆಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion150000148879Girishgowda R N (BFVPG6628F)
1041271670ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡುವಿನಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ರಂಗಮಂದಿರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಮಡುವಿನಕೋಡಿ ,Work Completion10000099723Girishgowda R N (BFVPG6628F)
1051271674ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿST2015-16ರಾಯಸಮುದ್ರ ,Work Completion150000144130KUMARA D(DUIPK0009L)
1061271676ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಕ್ಷಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಸಾಕ್ಷೀಬೀಡು ,Work Completion10000099481Pandu (AIWPP6396C)
1071271679ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಮಾಚಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಮಾಚಹೊಳಲು ,Work Completion400000399799Anandkumar M S(AYHPA5454F)
1081273618ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತೂಬಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ತೂಬಿನಕೆರೆ ,Work Completion200000199845SHIVALINGEGOWDA R C (ANBPS7014E)
1091273626ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಮಲಾಪುರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ,Work Completion200000199935SHIVALINGEGOWDA R C (ANBPS7014E)
1101274016ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲಾನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ,Action Plan1200000 
1111274049ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ,Action Plan1200000 
1121275619ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ,Work Completion250000247237GOVINDARAJU(BMIPG4445G)
1131276688ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion120000119744SHIVANNA(FCRPS8304F)
1141277497ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ,Work Completion200000197815T R Kengalgowda Maddur(AIXPK3447L)
1151277525ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆತಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಆತಗೂರು ,Work Completion300000299832SHIVALINGEGOWDA R C (ANBPS7014E)
1161277707ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ.ಸಂತೆಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈರಪ್ಪನ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಱಣ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ,Work Completion150000148338Narasimhaswamy R C(akwpn2625f)
1171277948ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಯಾಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಕಲ್ಯಾಣಿಕೊಪ್ಪಲು ,Work Completion7500074878B S KUMAR(BSZPK3580R)
1181277956ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಟ್ಕಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ನೆಟ್ಟಕಲ್‌ ,Work Completion10000095411VENKATESHGOWDA D C (AMQPV6137M)
1191278059ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ.ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಟ್ಔನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ,Work Completion200000199441PRO HARISH R M CHAMUNDESHWARI ELECTICAL(AYIPR4634H)
1201278066ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ.ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಂಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರವಣಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion150000149013J R Dinesha(ANRPD1477G)
1211278069ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ.ಚಂದಗೋಳಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ನಾಟನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion250000238593MANJEGOWDA B K(ATQPM8986N)
1221278071ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾ.ದುಡುಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ದುಡುಕನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion200000199721Anandkumar M S(AYHPA5454F)
1231282547ಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾ೵ರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.Others2015-16ಬೆಳಗೊಳ ,Work Completion200000199675SHASHIKUMARA(BLTPS8522A)
1241282561ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಡಿಪಿಇಪಿ ಸಕಾ೵ರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.Others2015-16ಬೆಳಗೊಳ ,Work Completion150000149390SHASHIKUMARA(BLTPS8522A)
1251286219ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವರಗುಡ್ಡನಕೊಪ್ಪಲುವಿನಿಂದ ಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.Others2015-16ಅರಕೆರೆ ,Work Completion300000299084SANTHOSH ARAKERE(BFEPS8773N)
1261286730ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ,ಸಂಗಾಪುರ, ಬೋರಾಪುರ ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಱಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಸಂಗಾಪುರ ,ಬೋರಾಪುರ ,ನ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ ,ಕಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion3500010737P RAMESH(ACAPR2193P)
1271288204ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಣ್ಣಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಅಣ್ಣಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ,Work Completion300000296312SHIVALINGEGOWDA R C (ANBPS7014E)
1281288207ಮದ್ದುರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಅಡುಗೆಮನೆ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಕೆಸ್ತೂರು ,Work Completion400000399799SHIVALINGEGOWDA R C (ANBPS7014E)
1291288210ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲುಕು ರಾಜೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಬಾಣಂಜಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ,Work Completion200000196961SHIVALINGEGOWDA R C (ANBPS7014E)
1301288532ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಲೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಕೆಲಗೆರೆ ,Work Completion10000099655BASAVARAJU H N (BFJIP3399F)
1311288563ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾ೵ಣ.Others2015-16ಅರಕೆರೆ ,Work Completion125000124578SIDDAPPA A M ARAKERE (ATSPS1524L)
1321300992ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದ್ಯಾವಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ದ್ಯಾವಪಟ್ಟಣ ,Work Completion125000122468YOGESH J (AHVPY2958H)
1331302089ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇರಳೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.SC2015-16ಗಾಮನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion150000149479shivamanju G M(BBWPS6566D)
1341302176ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಗಟಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ದೊಡ್ಡಯಗಟಿ ,Work Completion350000322774DP GIREESHA(AWGPG0139E)
1351309352ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೇಮರದದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ,Work Completion150000146498CHANNAIH N (ACYPC7672C)
1361310437ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಂಡಬೋಗನಹಳ್ಳಿ, ಬೇಬಿ, ಕಾವೇರಿಪುರ & ಹೊಸಯರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಬೇಬಿ ,ಶಿಂಡಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion2800027656PRADEEP KUMAR K L (AXLPP4276B)
1371311471ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ-1&2, ದೊಡ್ಡಭೋಗನಹಳ್ಳಿ, ಡಿಂಕಾ 1 ಮತ್ತು ಡಿಂಕಾ 2 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion2800027656PRADEEP KUMAR K L (AXLPP4276B)
1381314623ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಯಿಗೊನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಮಾಯಿಗೋನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion200000195559BASAVARAJU H N (BFJIP3399F)
1391315941ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೇಮರಳಿ-2, ಬನಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಗಾಣದಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಱಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಹಿರಿಮರಳಿ ,ಬನಘಟ್ಟ ,ಗಾಣದಹೂಸುರು ,Work Completion2100020743THAMMEGOWDA Hiremaralai (ABMPG0275A)
1401315992ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಟ್ಟಸೋಮನಹಳ್ಳಿ, ದೇಶವಳ್ಳಿ, ಕೆ ಹೊಸೂರು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಱಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಪಟ್ಟಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion2800020698THAMMEGOWDA Hiremaralai (ABMPG0275A)
1411316047ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆನ್ನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಱಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಕೆನ್ನಾಳು ,Work Completion70006433THAMMEGOWDA Hiremaralai (ABMPG0275A)
1421316979ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಂಡಿಗನವೀಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ,Work Completion300000298448KM NAGARAJU(ACHPN1070C)
1431319474ನಿಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ನಿಡಘಟ್ಟ ,Work Completion8000074657J S Basavaraju(AEBPB8349E)
1441322715ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳಘಟ್ಟ, ತಾಳೆಕೆರೆ ,ಕನಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಚಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಗರುಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಱಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಚಲ್ಲರಹಳ್ಳಿಕೂಪ್ಪಲು ,ತಾಳೆಕೆರೆ ,ಕನಗೋನಹಳ್ಳಿ ,ಬಳಘಟ್ಟ ,Work Completion3500033720DEVARAJ B HOSUR(AFOPH3387N)
1451326323ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕತ್ತೆಮರಿ ಕುಳ್ಳೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಆನಂದರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion150000147483MAHADEVU K C (AJAPM9897Q)
1461326326ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಕೆಹೊನ್ನಲಗೆರೆ ,Work Completion10000098026T R Kengalgowda Maddur(AIXPK3447L)
1471328847ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೆರೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಅರಕೆರೆ ,Work Completion300000299269K mahendra SRPatna(AQKPM3041M)
1481329476ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಱಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಸೀತಾಪುರ ,Work Completion70006839Vishveshwaraiah H K Hiremarali (amvpv2140d)
1491329555ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಱಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ವದೆಸಮುದ್ರ ,Work Completion70006910 SURESHA(EMLPS6775K)
1501329944ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೀಣ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಚಿಣ್ಯ ,Work Completion150000149368Venkatesh J(AJRPV8369B)
1511330777ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳೆಹೊನ್ನಿಗ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಬಾಳೆಹೊನ್ನಿಗ ,Work Completion7500074733S L PUTTALINGEGOWDA(AWHPP9753E)
1521330809ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಲಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಹಲಗೂರು ,Work Completion10000096064S L PUTTALINGEGOWDA(AWHPP9753E)
1531330813ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಎನ್.ಹಲಸಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000088256S L PUTTALINGEGOWDA(AWHPP9753E)
1541330830ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಸುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ವಾಸುವಳ್ಳಿ ,Work Completion10000097921PUTTASWAMY B (AHDPP8053A)
1551330840ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ,Work Completion200000199772PUTTASWAMY B (AHDPP8053A)
1561330855ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಕಾಗೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ್ ಮನೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಟಿ.ಕಾಗೇಪುರ ,Work Completion10000093481NAVEENPRAKASH B (ADEPN7572R)
1571330859ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16(Spilover to 2016-17 )ಅರಕೆರೆ ,Work Completion1500000NARAYANASWAMY D N(ADZPN1894P)
1581330880ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾತಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಕ್ಯಾತಘಟ್ಟ ,Work Completion10000099943THAMMANNAGOWDA M B (AJCPT8956F)
1591330885ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣಸಾಲೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಕೋಣಸಾಲೆ ,Work Completion150000146885THAMMANNAGOWDA M B (AJCPT8956F)
1601332768ಪಾಂದವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುಂಕಾತೊಣ್ಣೂರು, ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ,ನಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆನುವಾಳು ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಱಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಸುಂಕಾತೊಣ್ಣೂರು ,ನಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ,ಆನುವಾಳು ,ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion2800027656MAHESH N (BCBPM4186M)
1611334878ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ-1&2 ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಱಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಕಟ್ಟೇರಿ ,Work Completion1400013818Kubea K(AEJPK2206B)
1621334965ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರವು,ಕಟ್ಟೇರಿ ಹೊಸೂರು, ಚಿಕ್ಕಯರಹಳ್ಳಿ-1, ಬಸ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅರಳಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಱಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಹರವು ,ಅರಳಕುಪ್ಪೆ ,Work Completion3500034604Lava (AAYTL7453Q)
1631335167ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಕಸುವನಹಳ್ಲಿ ,Work Completion5000049846BASAVARAJU H N(BJIPB3399F)
1641335175ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎ.ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಟೈಲರ್ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16A.ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000097729BASAVARAJU(AZJPB5323P)
1651335233ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜೈನರ ಬೀದಿಯಿಂದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಇರುಳಿಯಮ್ಮನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಬೆಳ್ಳೂರು ,Work Completion150000149343GIRIGOWDA(AGDPG4350Q)
1661339086ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಂಭೂನಹಳ್ಳಿ, ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ-1 & 2 ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಱಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಶಂಭೂನಹಳ್ಳಿ ,ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ,Work Completion2100020743CHANDREGOWDA(AUAPC2198R)
1671344129ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೊರಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000094532BASAVARAJU H N(BJIPB3399F)
1681344131ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಅಂಚೆಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion5000049900BASAVARAJU H N (BFJIP3399F)
1691344134ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ,Action Plan500000 
1701344136ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎ ನಾಗತೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅವ್ವೆರಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16A.ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000093674B N Mohan(AXNPM7615D)
1711344137ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎ ನಾಗತೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನ.ನೀ.ಸ ಯೋಜನೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16A.ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ,Work Completion10000098790B N Mohan(AXNPM7615D)
1721345268ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದಯ್ಯನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಬಾಚನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion105000101923NAVEENPRAKASH B (ADEPN7572R)
1731345312ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಕರಿಮೊಳ್ಳಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಗವಿಯಯ್ಯನ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಹುಸ್ಕೂರು ,Work Completion170000164884NAVEENPRAKASH B (ADEPN7572R)
1741345387ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಮಂಚನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion9500092235SHIVANNA(FCRPS8304F)
1751345427ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರ್.ಬಿ.ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಾಮಮಂದಿರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ರಾಗಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion125000122601NAVEENPRAKASH B (ADEPN7572R)
1761345512ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಅವ್ವೇರಹಳ್ಳಿ ,Work Completion150000149604VEEREGOWDA T J(ATHPV0612K)
1771346267ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದ್ದೂರು ಟೌನ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion200000199449S Puttaswamy(ADSPP9155A)
1781346280ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ತಿಪ್ಪೊರು ,Work Completion10000096961THAMMANNAGOWDA M B (AJCPT8956F)
1791346282ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹದೇವಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.Others2015-16ಮಹದೇವಪುರ ,Work Completion250000249643THAMBI (ARJPT3528J)
1801346891ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಆದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಿಂಗಪ್ಪನ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದುOthers2015-16ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion150000148606Nanda Kumar N M(AYSPK0098C)
1811346893ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಗ್ಗಡೆ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದುOthers2015-16ಕುಂದೂರು ,Work Completion150000149604Nanda Kumar N M(AYSPK0098C)
1821346897ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ -ಅಘಾಲಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೂಸಹಳ್ಳಿ ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ,Work Completion5000048469Nanda Kumar N M(AYSPK0098C)
1831346915ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತೈಲೂರಿನಿಂದ ಬೂದಗುಪ್ಪೆ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ತ್ಯೆಲೂರು ,Work Completion200000196641SHIVALINGEGOWDA R C (ANBPS7014E)
1841346922ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕುOthers2015-16 Action Plan1000000 
1851348147ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಹಲಗೂರು ,Work Completion125000119825NAVEENPRAKASH B (ADEPN7572R)
1861348720ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಕನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸೊಪ್ಪಿನಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಅಂಕನಾಥಪುರ ,Work Completion300000299820Lingaraju T C(ACBPL0020E)
1871349345ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜವರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16(Spilover to 2016-17 )ಜವರನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion900000MOHANKUMAR B N(BUTPM7038N)
1881350743ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶನಿಮಹತ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಕೆಹೊನ್ನಲಗೆರೆ ,Work Completion200000196535T R Kengalgowda Maddur(AIXPK3447L)
1891350748ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಮುಟ್ಟನಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಪೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion250000246993M B Shivanna(cbgps9979h)
1901352038ಚನ್ನಪಿಳ್ಳೆಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ.Others2015-16ಸುಜ್ಜಲೂರು ,Work Completion225000223685Puttalingaiah D Devipura(AJNPP5140J)
1911358334ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಬೋರಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೆಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ,Work Completion175000174529YOGA M B(AHLPY3125A)
1921410107ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಮಂಡ್ಯ ಕಛೇರಿಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಾFಣ ಹಾಗೂ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮಾFಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16(Spilover to 2016-17 )ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Work Completion2000000SHIVALINGE GOWDA(BGEPS3812H)