ZP Development Grant Details
SL NOWork IdName Of WorkWork CategoryWork YearWork LocationWork StatusEstimated CostExpenditure(in Rs.)Contractor Name
11213773ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೂರಲಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿOthers2015-16ನೂರಲಕುಪ್ಪೆ ,Measurement Stage150600149545GIRIKUMAR K(AKEPG9417F)
21213778ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿOthers2015-16ಹೊಸಮಾಳ ,Measurement Stage5300052095GIRIKUMAR K(AKEPG9417F)
31216526ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಹೊಸಮಾಳ ,Measurement Stage211800210912GIRIKUMAR K(AKEPG9417F)
41222431ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸವ್ವೆ ಬೆಳತ್ತೂರು ಎ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಕೆ.ಬೆಳ್ತೂರು ಎ ಕಾಲೋನಿ ,Measurement Stage150600146060SWAMY D C(AONPD3124M)
51222437ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸವ್ವೆ ಬೆಳತ್ತೂರು ಎ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿST2015-16ಕೆ.ಬೆಳ್ತೂರು ಎ ಕಾಲೋನಿ ,Measurement Stage4000039565SWAMY D C(AONPD3124M)
61222444ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸವ್ವೆ ದೇವಲಾಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿSC2015-16ಸವ್ವೆ ದೇವಲಾಪುರ ಕಾಲೋನಿ ,Measurement Stage5300052768SWAMY D C(AONPD3124M)
71224029ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಲಾಪುರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ದೇವಲಾಪುರ ,Measurement Stage211800208524SWAMY D C(AONPD3124M)
81224048ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ತೊರವಳ್ಳಿ ,Measurement Stage6180061509CHANDRA KUMAr(ABKPC9765F)
91227715ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿಕೆ ತಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿOthers2015-16ಕಂದಲಿಕೆ ,Measurement Stage5300052888C V DEVARAJA(ACKPV6211G)
101227732ಚಾಮೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿOthers2015-16ಚಾಮೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ,Measurement Stage4000039754C V DEVARAJA(ACKPV6211G)
111234030ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಂಕನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ SC ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಡ್ರೈನೆಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 76.00 ಮೀಟರ್(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)SC2015-16ಹುನಸೇಪುರ ,Measurement Stage172000161632Smt PRABHAVATHi(AYKPP0585B)
121234038ಹೊಸರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾನುಭೊಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 60.0 ಮೀಟರ್ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)ST2015-16ಬೋಳನಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage136500135524P Balu AGGPB9746C(AGGPB9746C)
131234116ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರಪಳಿ0.00 ಯಿಂದ 76.00 ಮೀ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)SC2015-16ನಂಜಾಪುರ ,Measurement Stage172000171528JAVARANAYAKa(AVNPJ9995R)
141234457ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೈರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ ,Measurement Stage10000097902B C RAMESH(AUDPR3092C)
151234465ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage112000111777B C RAMESH(AUDPR3092C)
161234473ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್.ಮಟಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜವರನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಯಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಮಟಕೆರೆ ,Measurement Stage151000149787B C RAMESH(AUDPR3092C)
171234537ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್.ಮಟಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅರಳಿಮರದಿಂದ ವೀರಭದ್ರನಾಯಕನ (ಶಾಲೆ)ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿOthers2015-16ಮಟಕೆರೆ ,Measurement Stage4000038879B C RAMESH(AUDPR3092C)
181234765ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭೇರ್ಯ ಗ್ರಾನದ ಗಾಂಧಿನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸೀತಾರಾಮು ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಭೇರ್ಯ ,Measurement Stage175000171534MOHAN KUMAR B T(CGVPM9057J)
191236339ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾವಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಯಜಮಾನ ಸ್ವಾಮಿನಾಯ್ಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಳನಾಯ್ಕನ ಮನೆವರೆಗೆ)ST2015-16ಗವಡಗೆರೆ ,Measurement Stage308000307869SHIVA PRASAD DTLPS8475J(DTLPS8475J)
201238071ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸಿಂಗಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ತೊರವಳ್ಳಿ ,Measurement Stage10000098770Rachachari(ALMPR1986M)
211238101ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಂಗಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟದಾಸಯ್ಯರವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ತೊರವಳ್ಳಿ ,Measurement Stage111800109662Rachachari(ALMPR1986M)
221241003ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟೆಹೊಲ ಸೈಟಿನ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೋಗಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ಗುರುವಾ ಜೋಗಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಮಿರ್ಲೆ ,Measurement Stage175000173250MURULIDHARA M K(BZGPM3289P)
231241018ಹೊಮ್ಮರಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಹೊಮ್ಮರಗಳ್ಳಿ ,Measurement Stage111800111337SHIVARAMEGOWDA H S(EDFPS3744R)
241241039ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಕಿತ್ತೂರು ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಹರಿಜನ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಸರಪಳಿ0.00ಯಿಂದ 50.00ಮೀಟರ್)SC2015-16ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ,Measurement Stage258000256131DIVAKAR K C(AQEPD5489Q)
251241047ಹುಣಸೂರು ತಾ/ನೇರಳಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯ ಬಿ.ಆರ್.ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 49.00ಮೀಟರ್ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.)SC2015-16ಬಿ ಆರ್ ಕಾವಲು ಕಾಲೋನಿ ,Measurement Stage108000105044DINESH H S(AGFPD8623B)
261243162ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೋಕು ನಂದೀಪುರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಲನಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೋಪಾನ ಕಟ್ಟೆSC2015-16ನಂದಿಪುರ ,Measurement Stage155000151128MOHAMMED RIYAz(BFDPR0076L)
271243169ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೋಕು ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಡಕೂರು ದೇವರಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿOthers2015-16ಕುಡಕೊರು ,Measurement Stage104000102009K A Sridhar Murthy(FPPPS4858H)
281243290ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರದೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಮರದೂರು ,Measurement Stage136000130619R Ramaaiah(AGVPR4140B)
291243293ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಚಿಲ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 300 ಮೀ ಟರ್ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಚಿಲ್ಕುಂದ ,Measurement Stage172000171052RAMESH H T(ATTPR4884K)
301243296ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಲ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ನವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಚಿಲ್ಕುಂದ ,Measurement Stage136000135126RAMESH H T(ATTPR4884K)
311243906ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಾಲಂದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಱಣ (ಮಾದಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ)ST2015-16ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage175000174270ANAND KUMAR C J(ASQPA9438A)
321245163ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೋಕು ಹಿಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 70.00ಕಿ.ಮೀ.)ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ.SC2015-16ಹಿಟ್ನಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage260000259188THAMMAIAh(AGJPT5649M)
331245166ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೋಕು ಮುತ್ತೂರು ರವಿನಾಯಕರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.00ಯಿಂದ 0.200ಕಿ.ಮೀ.)ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ.ST2015-16ಮುತ್ತೂರು ,Measurement Stage258000243417KALAMARIGOWDA K M(AJFPK2529L)
341245209ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೋಕು ಚನ್ನಕಲ್ ಕಾವಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಚನ್ನಕಲ್‌ ಕಾವಲು ,Measurement Stage258000255630SANANDAGANESHA H C(ABIPH5960K)
351245619ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿನೋಬಾ ಕಾಲೋನಿ ಜನತಾ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ವಿನೋಬ ಕಾಲೋನಿ ,Measurement Stage171000170343RAMAKRISHNEGOWDa(BFRPR2479K)
361250984ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊವಿನಕೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿOthers2015-16ಹೂವಿನಕೊಳ ,Measurement Stage4000039700CHANDRA KUMAr(ABKPC9765F)
371250994ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಲುಗಡೆ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಹೊವಿನಕೊಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿSC2015-16ಹೂವಿನಕೊಳ ,Measurement Stage5300052802CHANDRA KUMAr(ABKPC9765F)
381251000ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಣಸೇಕುಪ್ಪೆ ಹಾಡಿ ನೂರಾಳಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿOthers2015-16ಹುನಸೆಕುಪ್ಪೆ ,Measurement Stage4000039517Swamesha(AEAPC9754M)
391252152ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಳಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ನವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಣಿಯಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಱಣ ಕಾಮಗಾರಿ.ST2015-16ಹಳಿಯೂರು ,Measurement Stage175000174083MAHADEVA H M(BLQPM0678E)
401254789ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬನ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿOthers2015-16ಮೊಳೆಯೂರು ,Measurement Stage5300050966B C RAMESH(AUDPR3092C)
411257613ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕ ುಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾ ಪಂ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರಾಜಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂ ದಯಜಮಾನ ಸೋಮಣ್ಣನ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage175000174111SATHISHA KESTHURUKOPPALU(ESQPS4707E)
421259860ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲಂಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರಪಳಿ 0 ಯಿಂದ 150 ಕಿ.ಮೀ)Others2015-16ಕಲ್ಲಂಬಾಳು ,Measurement Stage150000144371KM Mahadevappa(CFQPM1181P)
431259877ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸಾಪುರದಿಂದ ಪರ್ವತನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿOthers2015-16ಬಸಾಪುರ(ಕಳ್ಳಸರಗೂರು) ,Measurement Stage4000039962YOGANANDA N(AHYPY2244H)
441259882ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸಾಪುರದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಹುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿSC2015-16ಸಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿ ,Measurement Stage5300052801YOGANANDA N(AHYPY2244H)
451261012ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸಾಪರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಬಸಾಪುರ(ಕಳ್ಳಸರಗೂರು) ,Measurement Stage150600150041YOGANANDA N(AHYPY2244H)
461263782ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಚಾಮೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವನಾಯ್ಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಚಾಮೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ,Measurement Stage150600149243SRIDHARA M A(ASBPS8517P)
471266828ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೂಡಗಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಮಾರ್ಬಳ್ಳಿ ,Measurement Stage8700086719R SRIDHARMURTHY(CIWPS1767A)
481267781ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಕಾಲೋನಿ ನವಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಱಣSC2015-16ತಿಪ್ಪೂರು ,Measurement Stage5400053917MANJUNATH K M(AHJPM6493P)
491267784ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲುವೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿST2015-16ತಿಪ್ಪೂರು ,Measurement Stage121000120749MANJUNATH K M(AHJPM6493P)
501270381ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಕೆಂಡಗಣ್ಣಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಕರೀಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage137000134113RAMAKRISHNEGOWDa(BFRPR2479K)
511278050ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರೆಡ್ಡಿಕೊಪ್ಪಲುನಿಂದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿOthers2015-16ರೆಡ್ಡಿಕೊಪ್ಪಲು ,Measurement Stage150000149151CHANDRE GOWDa(AKEPC2025K)
521278057ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಧುಗಿರಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಻ಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿOthers2015-16ಮಧುಗಿರಿ ಕೊಪ್ಪಲು ,Measurement Stage5000049271CHANDRE GOWDa(AKEPC2025K)
531283278ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಂಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ 2ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ರಂಗಸಮುದ್ರ ,Measurement Stage150000147654R Manjunath(AKRPM2476R)
541283312ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಣಾಯಕನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಮಾದಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲುವೆ ಕಡೆವರೆಗೆ ಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಡಣಾಯ್ಕನಪುರ ,Measurement Stage250000248873R Manjunath(AKRPM2476R)
551284249ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಂನೇರಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ (ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ) ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮಾದಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಯ್ಯನ ಮನೆವರೆಗೆ)SC2015-16ತುಮ್ಮನೇರಳೆ ,Measurement Stage353000348470A R Puneeth(BQYPP1481K)
561287324ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೋಕು ಬೆಣಗಾಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾರಾಯಣಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಬೆಣಗಾಲು ,Measurement Stage300000297732N Vasantha(AHZPV5840P)
571287334ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೋಕು ಅರೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿOthers2015-16ಅರೆನಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage240000239732R Doreraj(AFLPD5825N)
581287692ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ) ದುರಸ್ಥಿOthers2015-16ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage10000099526SHRIDHARA V R(EFIPS9182G)
591287718ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿSC2015-16ಅರ್ಜುನಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage10000098238SHRIDHARA V R(EFIPS9182G)
601299794ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿOthers2015-16ಯರಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage400000397815SWAMY D C(AONPD3124M)
611302190ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಮಾದಯ್ಯನವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage9800097965A R RAMACHANDRA(AGFPR7939A)
621307331ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೆಟ್ಟಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಶೆಟ್ಟಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage9800097500RAVISHANKAR(BXRPR8489K)
631309216ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇರಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಬೀದಿಯ ಮುದ್ದುಮಾದನಾಯ್ಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ನೇರಳೆ ,Measurement Stage167000166876SRINIVASU(ASSPS8580M)
641313494ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳದಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಸಣಕುಪ್ಪೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿOthers2015-16ಆಲನಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage10000099450NAGEGOWDA G(AGVPN1932H)
651313542ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಯಕನಹುಂಡಿಯಿಂದ ಬಸಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿOthers2015-16ನಾಯಕನಹುಂಡಿ ,Measurement Stage10000099865YOGANANDA N(AHYPY2244H)
661313551ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage10000099621YOGANANDA N(AHYPY2244H)
671314849ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಠಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಬೀಜಗನಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage150000149159G SRINIVAS(BGZPS0314M)
681315738ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಳ್ಳೂರು ಗಣಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಬೂರು ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ತರೂರು ,Measurement Stage495000487522R SRIDHARMURTHY(CIWPS1767A)
691315749ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರ್ಣಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ,Measurement Stage200000199459DINESH H S(AGFPD8623B)
701316087ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage200000197309RUDREGOWDA H B(AEXPR8835D)
711316147ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಮರಿಲಿಂಗಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಆಲತ್ತೂರು ,Measurement Stage475000390260A R Puneeth(BQYPP1481K)
721316231ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಬೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage125000124642B C RAMESH(AUDPR3092C)
731316249ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ಪಿ.ಮಹೇಶ್ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿOthers2015-16ದೇವಲಾಪುರ ,Measurement Stage7500074500B C RAMESH(AUDPR3092C)
741316297ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. ಬೀದಿ ಮರಿಮುದ್ದಯ್ಯನ ನಿವೇಶನದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಚುಂಚನಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage153000152606C M Mahadevaiah Chunchanahalli(APQPM1452H)
751316786ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಮರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂಗಡದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವೆರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿST2015-16ಕಮರಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage8700082452RAVISHANKAR(BXRPR8489K)
761316946ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಲಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾಱರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿOthers2015-16ಕಲಿಯೂರು ,Measurement Stage150000149326DASTHAGIRI(AFRPD6511R)
771318681ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೆಕೆಸರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಬೀದಿಯ ಚನ್ನಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಹಳೆ ಕೆಸರೆ ,Measurement Stage9800096739K P KUMAR(ANLPK3106F)
781318732ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲವಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂಗಡ ಬೀದಿಯ ಮಹದೇವು ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಶೇಖರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಇಲವಾಲ ,Measurement Stage8700086691RAJASHEKAR(ASQPR2625C)
791319207ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮರಿಹೈದನ ಶಿವಣ್ಣನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಬೆಳವಾಡಿ ,Measurement Stage9800097118RAJASHEKAR(ASQPR2625C)
801320150ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಬೆಳವಾಡಿ ,Measurement Stage300000298538T L Santhoshkumar(AVMPK4266F)
811322154ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage200000198846K P KUMAR(ANLPK3106F)
821322192ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಮೌಂಟೆಡ್ ಪೋಲೀಸ್ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ ಹತ್ತಿರ ವಿರುವ ಪಶುವೈದ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಆಲನಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage2500024883R M MADEVA(APZPM2309A)
831324502ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಕೊಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಡದಹಳ್ಳಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸುತ್ತಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ದಡದಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage300000279135M P JAYAPPA(ATAPJ8479P)
841325685ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ಲೇಟ್ ಎಂ.ಸಿ.ಮಂಜಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಬೋಳಿಮಾದಯ್ಯ ಮಳಿಗೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)Others2015-16ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage8700086114A R RAMACHANDRA(AGFPR7939A)
851326507ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂಗಡ ಬೀದಿಯ ಗಂಗಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಜಯರಾಮ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(TSP)ST2015-16ಹಿನಕಲ್ ,Measurement Stage8700086196MANJUNATH T G(AIAPM8418J)
861326525ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಯರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂಗಡ ಬೀದಿಯ ರತ್ನಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಾದೇವ ನಾಯಕನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(TSP)ST2015-16ಆಯರ ಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage8700086692H R JAGADEESH (AGSPJ1822H)
871326546ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಡಜನ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಬೀದಿಯ ಮರಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(SCP)SC2015-16ಹಡಜನ ,Measurement Stage9800096451H R JAGADEESH (AGSPJ1822H)
881328224ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರದ ಅಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿST2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Measurement Stage225000224301NAGARAJU(ACSPN5522A)
891330099ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮನೆಯಿಂದ ಹುರುಳಿಕೊಳೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಕ್ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ,Measurement Stage200000194207B N Manjunatha(CEKPM5152H)
901330116ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಹಾಲಮ್ಮನ ನಾಗನಾಯ್ಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಗಾರೆ ನಾಗನಾಯ್ಕನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡಕ್ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ,Measurement Stage153000141853B N Manjunatha(CEKPM5152H)
911330795ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಱಣ ಕಾಮಗಾರಿSC2015-16ಬಿ.ಸೀಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage192000181429KUMARA (BGJPK2386P)
921330854ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಱಣ ಕಾಮಗಾರಿST2015-16ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage10000095137 T N MANCHEGOWDA(AJEPM1640D)
931330887ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಯಡಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage400000399646B L KRISHNA(ADZPK5066A)
941330955ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸತ್ತಿಗೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿOthers2015-16ಸತ್ತಿಗೆಹುಂಡಿ ,Measurement Stage150000149876C V THIRUPATHAIAH(AGTPT1838N)
951331113ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂದಾನಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ,Measurement Stage8800087564K P KUMAR(ANLPK3106F)
961332657ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರತಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ.SC2015-16ಹರತಲೆ ,Measurement Stage10000047663H C PUTTARAJU(AUUPP1443N)
971332671ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಆಲನಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage200000199667M B MAHESH (AVJPM6883B)
981332697ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಕೊಳ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)SC2015-16ಕಡಕೂಳ ,Measurement Stage9800087732S G Umesh(BBOPG0686C)
991332751ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿನಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಹಿನಕಲ್ ,Measurement Stage200000198649B S Puttaraju(CMHPP3743G)
1001332901ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇರಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ. ಮಾದಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ನೇರಳೆ ,Measurement Stage191000190484SRINIVASU(ASSPS8580M)
1011332944ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಟ್ಟವಾಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯ ಚಂದ್ರಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣSC2015-16ಗಟ್ಟವಾಡಿಪುರ ,Measurement Stage231000230522B N Manjunatha(CEKPM5152H)
1021333026ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಮಿರ್ಲೆ ,Measurement Stage200000198117MURULIDHARA M K(BZGPM3289P)
1031334193ಜಿ. ಮರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಶೇಖರನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹದೇವಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಜೀಮರಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage475000321008A R Puneeth(BQYPP1481K)
1041334214ಹೊಸಕೋಟೆ 1ನೇ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿOthers2015-16ಹೊಸಕೋಟೆ ,Measurement Stage200000197584A R Puneeth(BQYPP1481K)
1051334228ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿ.Others2015-16ಕಾರ್ಯ ,Measurement Stage240000239714Govinda Raje Urs(AFZPG0199Q)
1061334233ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕೌಲಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದ ಹತ್ತಿರ ಡಕ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ದೊಡ್ಡಕೌಲಂದೆ ,Measurement Stage200000193429M Siddaraju(AXJPS8144H)
1071334865ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಾಮಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ.ST2015-16ಚಾಮಲಾಪುರ ,Measurement Stage200000199296MANJUNATH K M(AHJPM6493P)
1081335368ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಎನ್.ನಾಗರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಯ್ಯನ ಮನೆತನಕ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಱಣSC2015-16ಬಿ,ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage125000122051B Shantharaju(CDXPS4883B)
1091335369ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕೆಂಪೆಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage200000198466A R RAMACHANDRA(AGFPR7939A)
1101335950ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡೇಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೋಸಲೆ ಜೋಗಯ್ಯನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿSC2015-16ದೊಡ್ಡಬ್ಬಾಗಿಲು ,Measurement Stage170000167897S VIJAYAKUMAR(DXWPS9402N)
1111336359ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದೇಗಾಲ ಚಿಲಕಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಡುವಿನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಕಂದೇಗಾಲ ,Measurement Stage120000119958A Chandrashekhar(AXXPC3750H)
1121336407ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ದಾಸನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಬೀದಿಯ ಪೊನ್ನನಾಯ್ಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.ST2015-16ದಾಸನೂರು ,Measurement Stage122000119747B N Manjunatha(CEKPM5152H)
1131336587ಜಾಬಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ. ಪಂ ದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನಾಯ್ಕ ರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದನಾಯಕನ ಮನೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಜಾಬಗೆರೆ ,Measurement Stage300000299254KALEGOWDA H S(AFIPK5398A)
1141336925ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾಟಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ)SC2015-16ವಾಟಾಳು ,Measurement Stage234000233816MANJU C(BPJPM4804B)
1151337249ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲತ್ತೂರು ಸೀರನಹುಂಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ.Others2015-16ಆಲತ್ತೂರು ,Measurement Stage250000248880A R Puneeth(BQYPP1481K)
1161337278ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಬಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿST2015-16ಕೆಂಬಾಲ್ ,Measurement Stage153000151882DORESWAMY(BSMPD0063P)
1171337306ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಲದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.Others2015-16ಯಾಲೀಹಳ್ಳ ,Measurement Stage200000199730GANESH S(APYPG6996C)
1181337344ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಗೂರು ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾಲೋನಿಯ ಚನ್ನಯ್ಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಱಣ (ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ)ST2015-16ಮೂಗೂರು ,Measurement Stage9100088608MANJU C(BPJPM4804B)
1191337375ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹ್ಯಾಕನೂರು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಹ್ಯಾಕನೂರು ,Measurement Stage150000149864MANJU C(BPJPM4804B)
1201337465ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿಮಾಱಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage150000102604 T N MANCHEGOWDA(AJEPM1640D)
1211338086ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ತರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿSC2015-16ತರಗನಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage6500064263H C PUTTARAJU(AUUPP1443N)
1221338195ಹೊಸಕಡಜೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಚಿಕ್ಕಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಕಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ)SC2015-16ಕಾಡಜೆಟ್ಟಿ ,Measurement Stage353000263025A Chandrashekhar(AXXPC3750H)
1231339431ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಾಱರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಹಂಪಾಪುರ ,Measurement Stage10000098461GEETHA H K(AMCPG1364R)
1241339439ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಕೊಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಸ್.ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಸರ್ಕಾರಿ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage300000114244M P JAYAPPA(ATAPJ8479P)
1251339988ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂದಿಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ,Measurement Stage125000124390CHANDRA SHEKEARA S(AHTPC7151L)
1261340016ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣೇಗೌಡ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ,Action Plan1250000 
1271340032ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣೇಗೌಡ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ,Measurement Stage125000124411CHANDRA SHEKEARA S(AHTPC7151L)
1281340952ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ. ಕೊಂಗಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿOthers2015-16ಎಂ.ಕೊಂಗಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage120000119711M JAGADISH(AISPJ5736C)
1291341070ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದುರಸ್ತಿOthers2015-16ಶಾಂತೀಪುರ ,Measurement Stage10000099880CHANDRA KUMAr(ABKPC9765F)
1301341093ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಚೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಾಮೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಚಾಮೇಗೌಡನಹುಂಡಿ (ದಾ) ,Measurement Stage10000099219SRIDHARA M A(ASBPS8517P)
1311341110ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎತ್ತಿಗೆ ಹಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಎತ್ತಿಗೆ ,Measurement Stage150600148104N PONNA SWAMY(ALTPP2050K)
1321341762ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಎಂ.ಹುಂಡಿ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಕಡಕೂಳ ,Measurement Stage300000232215M P JAYAPPA(ATAPJ8479P)
1331342653ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲು ದಾಖಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಮಾಱಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೊಸೈಟಿ ಮುಂಭಾಗ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೆಕ್ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಗಳಿಗೆಕೆರೆ ,Measurement Stage10000099446J SHIVANNA K R Nagar(AYPPS6597P)
1341346102ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣST2015-16ಗೋಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage10000099307KALEGOWDA H S(AFIPK5398A)
1351346148ಧರ್ಮಾಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣOthers2015-16ಧರ್ಮಾಪುರ ,Action Plan2750000 
1361346158ಅಸ್ವಾಳು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣOthers2015-16ಅಸ್ವಾಳು ,Action Plan2750000 
1371346188ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಧರ್ಮಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಂಕಿಪುರದಿಂದ ಕುಟ್ಟಗಣ್ಣನ ಕೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿOthers2015-16ಬೆಂಕಿಪುರ ,Measurement Stage150000149699RAMAKRISHNEGOWDa(BFRPR2479K)
1381346695ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿOthers2015-16ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ,Measurement Stage10000099294K Ganesh(AKCPG2738B)
1391348264ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಗಿಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಕೋಗಿಲೂರು ,Measurement Stage200000197908C.B.DHARMA(AMEPD9580A)
1401348279ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟೆಕೊಪ್ಪಲುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿಮಾಱಣOthers2015-16ಗುಡುಗನ ಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage200000198630CHANDRAHASA K M(AHOPC9027A)
1411348744ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯರಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಡೆಕ್ ನಿರ್ಮಾಣOthers2015-16ಯರಹಳ್ಳಿ ,Measurement Stage10000099925B C RAMESH(AUDPR3092C)
1421351603ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರಸ್ಥಿOthers2015-16ಕೆಗ್ಗೆರೆ ,Measurement Stage10000099353KRISHNEGOWDA (BSYPK0025N)
1431351608ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡೇಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವಗಱದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿSC2015-16ದೊಡ್ಡಬ್ಬಾಗಿಲು ,Measurement Stage123000122879S VIJAYAKUMAR(DXWPS9402N)
1441401999ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲರ ಪುನವ೵ಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಸ್ನೇಹಿ (ಕಮೋಡ್) ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾ೵ಣOthers2015-16ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ,Technical Approval Stage4500000