PANCHAYATS ASSETS RR NO. ENTERED DETAILS
   

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಆಸ್ತಿಯ ವಿಧಆಸ್ತಿಯ ವಿಧ (ಪಂಚಾಯತಿ ಆಸ್ತಿ/ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿ)ಆಸ್ತಿಯ ಹೆಸರುವಿಳಾಸಆರ್ ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1ಕಟ್ಟಡಗಳುpanchayats Assetsಸರಕಾರಿ ಚಾವಡಿ(80)ಸಾ:ಹಿರೇಗುಂಜಳHCL MP31
2ಕಟ್ಟಡಗಳುpanchayats Assetsಆಪೀಸ್ ಬಿಲ್ಡೀಂಗ್ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್HGL 7509
3ಕಟ್ಟಡಗಳುpanchayats Assetsಕಲಾಭವನ442HGL MP09
4ಕಟ್ಟಡಗಳುpanchayats Assetsಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯHGL MP7505
5ಕಟ್ಟಡಗಳುpanchayats Assetsಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ260/ಅ/2HGL MP8