Panchayat Wise Poorly Performing GPs As On 23/10/2019 03:00:18
Financial Year : 2019-20
Panchayat NameGPs with < 500 Property entriesGPs with < 500 Demand entriesGPs with < 500 Receipt entriesGPs with < 50 Payment entriesGPs with no Work entriesGPs with < 25 Asset entriesGPs with no Samanya MahithiGPs with no Official entriesGPs with no Member entriesGPs with < 100 Beneficiary entriesGPs with no Grams Sabha entriesGPs with no ProfilesGPs with no Master Statistic entriesGPs with no Photos
HALAGANI            
TIKOTA             
BIJJARAGI            
KOTYAL          
KUMATHE            
HONAGANAHALLI           
HONNUTAGI            
GUNADAL           
JUMBAGI A           
NAGATHAN          
JAINAPUR            
KANAMADI            
LOHGAON           
JALAGERI            
AINAPUR             
AHERI          
TAJPUR.H             
BARATAGI         
KANNUR            
KARJOL           
BABALESWAR            
HADAGALI             
SIDDAPUR.K            
GONASAGI          
ARJUNAGI          
HITNALLI             
ALIYABAD         
MADABHAVI         
TIDAGUNDI            
SHIVANAGI             
D.GENNUR           
BOLACHIKKALAKI         
HOSUR            
HEGADIHAL           
SARWAD           
NIDONI            
TORAVI            
KAMBAGI          
GUNAKI            
BABANAGAR            
ARAKERI          
MAMADAPUR           
KHAKANDAKI            
MAKANAPUR           
HONAWAD              
TAKKALAKI            
JUMANAL          
KUMATAGI           
TOTAL00404341570067014