Panchayat Wise Poorly Performing GPs As On 23/10/2019 03:00:18
Financial Year : 2019-20
Panchayat NameGPs with < 500 Property entriesGPs with < 500 Demand entriesGPs with < 500 Receipt entriesGPs with < 50 Payment entriesGPs with no Work entriesGPs with < 25 Asset entriesGPs with no Samanya MahithiGPs with no Official entriesGPs with no Member entriesGPs with < 100 Beneficiary entriesGPs with no Grams Sabha entriesGPs with no ProfilesGPs with no Master Statistic entriesGPs with no Photos
D.NIMBARAGI          
ZALAKI           
NIVARAGI         
UMARANI          
ANJUTAGI         
BASANAL         
KOLURAGI       
PADANUR         
REVATGAON        
AGARKHED          
ATHERGA          
TENIHALLI           
HALASANGI          
BHATAGUNAKI          
BENAKANAHALLI            
HANJAGI           
LONI BK         
BABALAD         
HORTI            
HADALASANG          
INCHAGERI         
RUGI          
ALUR       
SHIRASHYAD        
LACHYAN        
BALLOLLI         
DHULAKHED        
SALOTAGI           
MIRAGI       
HATTALLI         
JIGAJIVANAGI          
NAD KD         
MASALI BK       
HIREBEVANUR         
NANDARAGI          
BARADOL            
AIRASANG          
TAMBA         
KHEDAGI         
LALASANGI         
NIMBAL KD          
CHIKKBENUR          
TADAVALAGA        
ARJUNAGI B K       
CHAVADIHAL         
GUBBEWADA       
HINGANI        
INGALAGI       
KAPANIMBARAGI       
SANGOGI       
UMARAJA        
TOTAL014551134223004620720