ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ (ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು)
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳುಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ)ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ))ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ))ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ವೇತನ ಪಡೆವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ವೇತನ ಪಡೆವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ)
ಕಮ್ಮಾರನ ಅಂಗಡಿ00000000
ಕಮ್ಮಾರನ ಅಂಗಡಿ00000000
ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿ 00000000
ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿ 00000000
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಲೆಯ ತಯಾರಕರು00000000
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಲೆಯ ತಯಾರಕರು00000000
ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ01000000
ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ61000000
ಗಣಿಗಾರಿಕೆ00000000
ಗಣಿಗಾರಿಕೆ00000000
ಬಾವಿ/ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಅಗೆಯುವುದು00000000
ಬಾವಿ/ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಅಗೆಯುವುದು00000000
ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು40000000
ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು20001000
ಗರಗಸದ ಗಿರಣಿಗಳು00000000
ಗರಗಸದ ಗಿರಣಿಗಳು00000000
ಕಬ್ಬು ಹಿಂಡುವಿಕೆ00000000
ಕಬ್ಬು ಹಿಂಡುವಿಕೆ00101000
ನೇಯುವ ಗಿರಣಿಗಳು (ಮಗ್ಗಗಳು)00000000
ನೇಯುವ ಗಿರಣಿಗಳು (ಮಗ್ಗಗಳು)00000000
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು15021101100
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು15021101000
ಹೊಲಿಗೆ 150141000
ಹೊಲಿಗೆ 150141100
ಕಾರ್/ಸ್ಕೂಟರ್/ಸೈಕಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ (ಗ್ಯಾರೇಜ್)100131100
ಕಾರ್/ಸ್ಕೂಟರ್/ಸೈಕಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ (ಗ್ಯಾರೇಜ್)100131000
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ250151000
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ250151100
ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್)150151100
ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್)150151000
ಪಾನ್/ಬೀಡಿ/ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ150121000
ಪಾನ್/ಬೀಡಿ/ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ150121100
ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ100131100
ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ100131000
ಟೈಯರ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ250121000
ಟೈಯರ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ250121100
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ01100000
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ01100000
ಶೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ40100000
ಶೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ40100000
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ08111100
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ08111000
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ01000000
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ01000000
(ಅ)ಅಲೋಪತಿಕ್120121100
(ಅ)ಅಲೋಪತಿಕ್120121000
ಮರಗೆಲಸ70111000
ಮರಗೆಲಸ70111100
ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮೆಂಟ್ (ಚಹದಂಗಡಿಯ ಹೊರತಾಗಿ)33121100
ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮೆಂಟ್ (ಚಹದಂಗಡಿಯ ಹೊರತಾಗಿ)33121000
ಆಟೋ/ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ 300041000
ಆಟೋ/ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ 300041100
ಮನೆಪಾಠ (ಟ್ಯೂಷನ್)30121100
ಮನೆಪಾಠ (ಟ್ಯೂಷನ್)30121000
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಬೂತ್00100000
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಬೂತ್00100000
ಮೀನಿನ ಅಂಗಡಿ50101100
ಮೀನಿನ ಅಂಗಡಿ50101000
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ150121000
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ150121100
ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ಟೇಷನರಿ)30121100
ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ಟೇಷನರಿ)30121000
ರೂಪಾಲಯ (ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್)80121000
ರೂಪಾಲಯ (ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್)80121100
ಮಾಲೀಶು ಮನೆ (ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್ )/ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ20000000
ಮಾಲೀಶು ಮನೆ (ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್ )/ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ20000000
ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ11000000
ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ11000000
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ/ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು50101100
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ/ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು50101000
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಗಡಿ20100000
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಗಡಿ20100000
ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ (ಸೆಲ್ ಫೋನ್) ಅಂಗಡಿ150131100
ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ (ಸೆಲ್ ಫೋನ್) ಅಂಗಡಿ150131000
ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಕೆಫೆ30011000
ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಕೆಫೆ30011100
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು00020000
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು00020000
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಾರರು000150000
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಾರರು000150000
ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು00101100
ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು00101000