ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ (ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು)
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳುಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ)ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ))ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ))ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ವೇತನ ಪಡೆವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ವೇತನ ಪಡೆವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ)
ಕಮ್ಮಾರನ ಅಂಗಡಿ30600000
ಕಮ್ಮಾರನ ಅಂಗಡಿ30600000
ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿ 50550000
ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿ 50550000
ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು40400000
ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು40400000
ಕಬ್ಬು ಹಿಂಡುವಿಕೆ10100000
ಕಬ್ಬು ಹಿಂಡುವಿಕೆ10100000
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು1711600000
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು1711600000
ಹೊಲಿಗೆ 2261680000
ಹೊಲಿಗೆ 2261680000
ಕಾರ್/ಸ್ಕೂಟರ್/ಸೈಕಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ (ಗ್ಯಾರೇಜ್)1701740000
ಕಾರ್/ಸ್ಕೂಟರ್/ಸೈಕಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ (ಗ್ಯಾರೇಜ್)1701740000
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ20200000
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ20200000
ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್)100300000
ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್)100300000
ಪಾನ್/ಬೀಡಿ/ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ1501500000
ಪಾನ್/ಬೀಡಿ/ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ1501500000
ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ72850000
ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ72850500
ಟೈಯರ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ50500000
ಟೈಯರ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ50500000
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ20200000
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ20200000
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ4004101600
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ4004101000
(ಆ)ಹೊಮಿಯೋಪತಿಕ್12100000
(ಆ)ಹೊಮಿಯೋಪತಿಕ್12100000
(ಇ)ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್/ಇತರೆ101600000
(ಇ)ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್/ಇತರೆ101600000
ಮರಗೆಲಸ50230008
ಮರಗೆಲಸ502301008
ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮೆಂಟ್ (ಚಹದಂಗಡಿಯ ಹೊರತಾಗಿ)10010000
ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮೆಂಟ್ (ಚಹದಂಗಡಿಯ ಹೊರತಾಗಿ)10010000
ಆಟೋ/ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ 1501500000
ಆಟೋ/ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ 1501500000
ಮನೆಪಾಠ (ಟ್ಯೂಷನ್)108200000
ಮನೆಪಾಠ (ಟ್ಯೂಷನ್)108200000
ಮೀನಿನ ಅಂಗಡಿ10100000
ಮೀನಿನ ಅಂಗಡಿ10100000
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ102800000
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ102800000
ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ಟೇಷನರಿ)41300000
ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ಟೇಷನರಿ)41300000
ರೂಪಾಲಯ (ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್)66000000
ರೂಪಾಲಯ (ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್)66000000
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ/ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು60600000
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ/ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು60600000
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಗಡಿ30210300
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಗಡಿ30210000
ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ (ಸೆಲ್ ಫೋನ್) ಅಂಗಡಿ40400000
ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ (ಸೆಲ್ ಫೋನ್) ಅಂಗಡಿ40400000
ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಕೆಫೆ20200000
ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಕೆಫೆ20200000
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು10200000
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು10200000
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಾರರು10200000
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಾರರು10200000
ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು305153045454558
ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು305153045484558