ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ (ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು)
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳುಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ)ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ))ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ))ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ವೇತನ ಪಡೆವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ವೇತನ ಪಡೆವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ)
ಕಮ್ಮಾರನ ಅಂಗಡಿ51400000
ಕಮ್ಮಾರನ ಅಂಗಡಿ51400000
ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿ 30000000
ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿ 30000000
ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು70000000
ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು70000000
ಗರಗಸದ ಗಿರಣಿಗಳು20000000
ಗರಗಸದ ಗಿರಣಿಗಳು20000000
ಕಬ್ಬು ಹಿಂಡುವಿಕೆ10000000
ಕಬ್ಬು ಹಿಂಡುವಿಕೆ10000000
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು500000000
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು500000000
ಹೊಲಿಗೆ 200000000
ಹೊಲಿಗೆ 200000000
ಕಾರ್/ಸ್ಕೂಟರ್/ಸೈಕಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ (ಗ್ಯಾರೇಜ್)80000000
ಕಾರ್/ಸ್ಕೂಟರ್/ಸೈಕಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ (ಗ್ಯಾರೇಜ್)80000000
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ150000000
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ150000000
ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್)70000000
ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್)70000000
ಪಾನ್/ಬೀಡಿ/ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ20000000
ಪಾನ್/ಬೀಡಿ/ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ20000000
ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ110000000
ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ110000000
ಟೈಯರ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ20000000
ಟೈಯರ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ20000000
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ60000000
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ60000000
ಶೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ20000000
ಶೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ20000000
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ20000000
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ20000000
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ10000000
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ10000000
(ಅ)ಅಲೋಪತಿಕ್10000000
(ಅ)ಅಲೋಪತಿಕ್10000000
(ಆ)ಹೊಮಿಯೋಪತಿಕ್10000000
(ಆ)ಹೊಮಿಯೋಪತಿಕ್10000000
(ಇ)ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್/ಇತರೆ10000000
(ಇ)ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್/ಇತರೆ10000000
ಮರಗೆಲಸ200000000
ಮರಗೆಲಸ200000000
ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮೆಂಟ್ (ಚಹದಂಗಡಿಯ ಹೊರತಾಗಿ)100000000
ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮೆಂಟ್ (ಚಹದಂಗಡಿಯ ಹೊರತಾಗಿ)100000000
ಮೆಸಾನ್ಸ್/ಸಹಾಯಕರು3000000000
ಮೆಸಾನ್ಸ್/ಸಹಾಯಕರು3000000000
ರಿಕ್ಷಾಎಳೆಯುವವರು00000000
ರಿಕ್ಷಾಎಳೆಯುವವರು00000000
ಆಟೋ/ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ 2500000000
ಆಟೋ/ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ 2500000000
ಮನೆಪಾಠ (ಟ್ಯೂಷನ್)40000000
ಮನೆಪಾಠ (ಟ್ಯೂಷನ್)40000000
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಬೂತ್00000000
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಬೂತ್00000000
ಮೀನಿನ ಅಂಗಡಿ20000000
ಮೀನಿನ ಅಂಗಡಿ20000000
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ60000000
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ60000000
ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ಟೇಷನರಿ)50000000
ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ಟೇಷನರಿ)50000000
ರೂಪಾಲಯ (ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್)50000000
ರೂಪಾಲಯ (ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್)50000000
ಮಾಲೀಶು ಮನೆ (ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್ )/ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ00000000
ಮಾಲೀಶು ಮನೆ (ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್ )/ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ00000000
ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ20000000
ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ20000000
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ/ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು40000000
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ/ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು40000000
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಗಡಿ50000000
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಗಡಿ50000000
ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ (ಸೆಲ್ ಫೋನ್) ಅಂಗಡಿ100000000
ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ (ಸೆಲ್ ಫೋನ್) ಅಂಗಡಿ100000000
ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಕೆಫೆ10000000
ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಕೆಫೆ10000000
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು20000000
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು20000000
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಾರರು00000000
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಾರರು00000000
ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು00000000
ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು40000000