Village NameEntered details
ಹೊನಗುಂಟಾ 16
ಕಡೆಹಳ್ಳಿ 16
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ (ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು)
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳುಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ)ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ))ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ))ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ವೇತನ ಪಡೆವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ವೇತನ ಪಡೆವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ)
ಕಮ್ಮಾರನ ಅಂಗಡಿ102200000
ಕಮ್ಮಾರನ ಅಂಗಡಿ102221121
ಕಮ್ಮಾರನ ಅಂಗಡಿ102221121
ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿ 102822221
ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿ 102822221
ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿ 102800000
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಲೆಯ ತಯಾರಕರು00000000
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಲೆಯ ತಯಾರಕರು22222221
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಲೆಯ ತಯಾರಕರು22222221
ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ22222231
ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ22222231
ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ00000000
ಗಣಿಗಾರಿಕೆ00000000
ಗಣಿಗಾರಿಕೆ212222222
ಗಣಿಗಾರಿಕೆ212222222
ಬಾವಿ/ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಅಗೆಯುವುದು22222222
ಬಾವಿ/ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಅಗೆಯುವುದು22222222
ಬಾವಿ/ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಅಗೆಯುವುದು00000000
ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು221322222
ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು221322222
ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು1521300000
ಗರಗಸದ ಗಿರಣಿಗಳು21100000
ಗರಗಸದ ಗಿರಣಿಗಳು21122222
ಗರಗಸದ ಗಿರಣಿಗಳು21122222
ಕಬ್ಬು ಹಿಂಡುವಿಕೆ22222222
ಕಬ್ಬು ಹಿಂಡುವಿಕೆ22222222
ಕಬ್ಬು ಹಿಂಡುವಿಕೆ00000000
ನೇಯುವ ಗಿರಣಿಗಳು (ಮಗ್ಗಗಳು)00000000
ನೇಯುವ ಗಿರಣಿಗಳು (ಮಗ್ಗಗಳು)22222222
ನೇಯುವ ಗಿರಣಿಗಳು (ಮಗ್ಗಗಳು)22222222
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು22222222
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು22222222
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು50203000000
ಹೊಲಿಗೆ 50203000000
ಹೊಲಿಗೆ 22222222
ಹೊಲಿಗೆ 22222222
ಕಾರ್/ಸ್ಕೂಟರ್/ಸೈಕಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ (ಗ್ಯಾರೇಜ್)22222222
ಕಾರ್/ಸ್ಕೂಟರ್/ಸೈಕಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ (ಗ್ಯಾರೇಜ್)22222222
ಕಾರ್/ಸ್ಕೂಟರ್/ಸೈಕಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ (ಗ್ಯಾರೇಜ್)00000000
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ00000000
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ22222222
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ22222222
ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್)22222222
ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್)22222222
ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್)00000000
ಪಾನ್/ಬೀಡಿ/ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ00000000
ಪಾನ್/ಬೀಡಿ/ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ22222222
ಪಾನ್/ಬೀಡಿ/ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ22222222
ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ22222222
ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ22222222
ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ00000000
ಟೈಯರ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ00000000
ಟೈಯರ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ22222222
ಟೈಯರ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ22222222
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ22222222
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ22222222
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ00000000
ಶೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ00000000
ಶೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ220222222
ಶೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ220222222
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ22222222
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ22222222
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ00000000
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ00000000
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ22222222
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ22222222
(ಅ)ಅಲೋಪತಿಕ್22222222
(ಅ)ಅಲೋಪತಿಕ್22222222
(ಅ)ಅಲೋಪತಿಕ್00000000
(ಆ)ಹೊಮಿಯೋಪತಿಕ್00000000
(ಆ)ಹೊಮಿಯೋಪತಿಕ್22222222
(ಆ)ಹೊಮಿಯೋಪತಿಕ್22222222
(ಇ)ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್/ಇತರೆ22222222
(ಇ)ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್/ಇತರೆ22222222
(ಇ)ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್/ಇತರೆ00000000
ಮರಗೆಲಸ00000000
ಮರಗೆಲಸ222222222
ಮರಗೆಲಸ222222222
ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮೆಂಟ್ (ಚಹದಂಗಡಿಯ ಹೊರತಾಗಿ)222222222222
ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮೆಂಟ್ (ಚಹದಂಗಡಿಯ ಹೊರತಾಗಿ)222222222222
ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮೆಂಟ್ (ಚಹದಂಗಡಿಯ ಹೊರತಾಗಿ)00000000
ಮೆಸಾನ್ಸ್/ಸಹಾಯಕರು00000000
ಮೆಸಾನ್ಸ್/ಸಹಾಯಕರು222222222
ಮೆಸಾನ್ಸ್/ಸಹಾಯಕರು222222222
ರಿಕ್ಷಾಎಳೆಯುವವರು222222222
ರಿಕ್ಷಾಎಳೆಯುವವರು222222222
ರಿಕ್ಷಾಎಳೆಯುವವರು00000000
ಆಟೋ/ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ 00000000
ಆಟೋ/ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ 22222222
ಆಟೋ/ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ 22222222
ಮನೆಪಾಠ (ಟ್ಯೂಷನ್)22222222
ಮನೆಪಾಠ (ಟ್ಯೂಷನ್)22222222
ಮನೆಪಾಠ (ಟ್ಯೂಷನ್)00000000
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಬೂತ್00000000
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಬೂತ್22222222
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಬೂತ್22222222
ಮೀನಿನ ಅಂಗಡಿ22222222
ಮೀನಿನ ಅಂಗಡಿ22222222
ಮೀನಿನ ಅಂಗಡಿ00000000
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ105500000
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ22222222
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ22222222
ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ಟೇಷನರಿ)22222222
ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ಟೇಷನರಿ)22222222
ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ಟೇಷನರಿ)00000000
ರೂಪಾಲಯ (ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್)00000000
ರೂಪಾಲಯ (ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್)22222222
ರೂಪಾಲಯ (ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್)22222222
ಮಾಲೀಶು ಮನೆ (ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್ )/ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ22222222
ಮಾಲೀಶು ಮನೆ (ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್ )/ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ22222222
ಮಾಲೀಶು ಮನೆ (ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್ )/ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ00000000
ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ00000000
ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ22222222
ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ22222222
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ/ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು22222222
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ/ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು22222222
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ/ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು00000000
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಗಡಿ21100000
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಗಡಿ22222222
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಗಡಿ22222222
ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ (ಸೆಲ್ ಫೋನ್) ಅಂಗಡಿ22222222
ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ (ಸೆಲ್ ಫೋನ್) ಅಂಗಡಿ22222222
ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ (ಸೆಲ್ ಫೋನ್) ಅಂಗಡಿ00000000
ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಕೆಫೆ00000000
ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಕೆಫೆ22222222222
ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಕೆಫೆ22222222222
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು22222222
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು00000000
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು22222222
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಾರರು222222222
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಾರರು00000000
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಾರರು222222222
ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು22222222
ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು00000000
ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು22222222