ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ (ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು)
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳುಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ)ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ))ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ))ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ವೇತನ ಪಡೆವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ವೇತನ ಪಡೆವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ)
ಕಮ್ಮಾರನ ಅಂಗಡಿ10110001
ಕಮ್ಮಾರನ ಅಂಗಡಿ10110001
ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿ 10110001
ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿ 10110001
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಲೆಯ ತಯಾರಕರು10330003
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಲೆಯ ತಯಾರಕರು10330003
ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ10110001
ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ10110001
ಗಣಿಗಾರಿಕೆ11111111
ಗಣಿಗಾರಿಕೆ11111111
ಬಾವಿ/ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಅಗೆಯುವುದು11111111
ಬಾವಿ/ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಅಗೆಯುವುದು11111111
ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು40440004
ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು40440004
ಗರಗಸದ ಗಿರಣಿಗಳು10110001
ಗರಗಸದ ಗಿರಣಿಗಳು10110001
ಕಬ್ಬು ಹಿಂಡುವಿಕೆ11111111
ಕಬ್ಬು ಹಿಂಡುವಿಕೆ11111111
ನೇಯುವ ಗಿರಣಿಗಳು (ಮಗ್ಗಗಳು)11111111
ನೇಯುವ ಗಿರಣಿಗಳು (ಮಗ್ಗಗಳು)11111111
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು332313322233
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು332313322233
ಹೊಲಿಗೆ 93793399
ಹೊಲಿಗೆ 93793399
ಕಾರ್/ಸ್ಕೂಟರ್/ಸೈಕಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ (ಗ್ಯಾರೇಜ್)60660066
ಕಾರ್/ಸ್ಕೂಟರ್/ಸೈಕಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ (ಗ್ಯಾರೇಜ್)60660066
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ180315001518
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ180315001518
ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್)72570057
ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್)72570057
ಪಾನ್/ಬೀಡಿ/ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ11111111
ಪಾನ್/ಬೀಡಿ/ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ11111111
ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ72570057
ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ72570057
ಟೈಯರ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ50050055
ಟೈಯರ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ50050055
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ40040044
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ40040044
ಶೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ11111111
ಶೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ11111111
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ10110011
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ10110011
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ11111111
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ11111111
(ಅ)ಅಲೋಪತಿಕ್11111111
(ಅ)ಅಲೋಪತಿಕ್11111111
(ಆ)ಹೊಮಿಯೋಪತಿಕ್11111111
(ಆ)ಹೊಮಿಯೋಪತಿಕ್11111111
(ಇ)ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್/ಇತರೆ11110011
(ಇ)ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್/ಇತರೆ11110011
ಮರಗೆಲಸ40040044
ಮರಗೆಲಸ40040044
ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮೆಂಟ್ (ಚಹದಂಗಡಿಯ ಹೊರತಾಗಿ)11111111
ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮೆಂಟ್ (ಚಹದಂಗಡಿಯ ಹೊರತಾಗಿ)11111111
ಮೆಸಾನ್ಸ್/ಸಹಾಯಕರು11111111
ಮೆಸಾನ್ಸ್/ಸಹಾಯಕರು11111111
ರಿಕ್ಷಾಎಳೆಯುವವರು11111111
ರಿಕ್ಷಾಎಳೆಯುವವರು11111111
ಆಟೋ/ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ 12001200012
ಆಟೋ/ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ 12001200012
ಮನೆಪಾಠ (ಟ್ಯೂಷನ್)33030033
ಮನೆಪಾಠ (ಟ್ಯೂಷನ್)33030033
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಬೂತ್10010011
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಬೂತ್10010011
ಮೀನಿನ ಅಂಗಡಿ20020022
ಮೀನಿನ ಅಂಗಡಿ20020022
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ50230035
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ50230035
ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ಟೇಷನರಿ)30030033
ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ಟೇಷನರಿ)30030033
ರೂಪಾಲಯ (ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್)10110011
ರೂಪಾಲಯ (ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್)10110011
ಮಾಲೀಶು ಮನೆ (ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್ )/ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ11111111
ಮಾಲೀಶು ಮನೆ (ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್ )/ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ11111111
ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ11111111
ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ11111111
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ/ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು11111111
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ/ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು11111111
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಗಡಿ11111111
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಗಡಿ11111111
ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ (ಸೆಲ್ ಫೋನ್) ಅಂಗಡಿ20020022
ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ (ಸೆಲ್ ಫೋನ್) ಅಂಗಡಿ20020022
ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಕೆಫೆ11111111
ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಕೆಫೆ11111111
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು10010011
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು10010011
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಾರರು50050055
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಾರರು50050055
ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು11111111
ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು11111111