ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ (ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು)
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳುಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ)ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ))ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ))ಇತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು(ವೇತನ ಪಡೆವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಸ್ತ್ರೀ))ವೇತನ ಪಡೆವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ(ಪುರುಷ)
ಕಮ್ಮಾರನ ಅಂಗಡಿ2342045455070
ಕಮ್ಮಾರನ ಅಂಗಡಿ2342045455070
ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿ 2341040403518
ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿ 2341040403518
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಲೆಯ ತಯಾರಕರು00000000
ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಲೆಯ ತಯಾರಕರು00000000
ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ56243361
ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ56243361
ಗಣಿಗಾರಿಕೆ2756202050
ಗಣಿಗಾರಿಕೆ2756202050
ಬಾವಿ/ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಅಗೆಯುವುದು2510251027272017
ಬಾವಿ/ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಅಗೆಯುವುದು2510251027272017
ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು55456656
ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳು55456656
ಗರಗಸದ ಗಿರಣಿಗಳು00000000
ಗರಗಸದ ಗಿರಣಿಗಳು00000000
ಕಬ್ಬು ಹಿಂಡುವಿಕೆ00000000
ಕಬ್ಬು ಹಿಂಡುವಿಕೆ00000000
ನೇಯುವ ಗಿರಣಿಗಳು (ಮಗ್ಗಗಳು)34534456
ನೇಯುವ ಗಿರಣಿಗಳು (ಮಗ್ಗಗಳು)34534456
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು2030502050502050
ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು2030502050502050
ಹೊಲಿಗೆ 1012281012121412
ಹೊಲಿಗೆ 1012281012121412
ಕಾರ್/ಸ್ಕೂಟರ್/ಸೈಕಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ (ಗ್ಯಾರೇಜ್)62464420
ಕಾರ್/ಸ್ಕೂಟರ್/ಸೈಕಲ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ (ಗ್ಯಾರೇಜ್)62464420
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ1520301520202018
ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ1520301520202018
ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್)41020518181826
ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ಟ್)41020518181826
ಪಾನ್/ಬೀಡಿ/ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ1510191520203040
ಪಾನ್/ಬೀಡಿ/ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿ1510191520203040
ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ12512253
ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ12512253
ಟೈಯರ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ00000000
ಟೈಯರ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ00000000
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ23424421
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ23424421
ಶೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ00000000
ಶೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ00000000
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ5020050075250250200400
ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ5020050075250250200400
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ00000000
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ00000000
(ಅ)ಅಲೋಪತಿಕ್00000000
(ಅ)ಅಲೋಪತಿಕ್00000000
(ಆ)ಹೊಮಿಯೋಪತಿಕ್00000000
(ಆ)ಹೊಮಿಯೋಪತಿಕ್00000000
(ಇ)ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್/ಇತರೆ23412245
(ಇ)ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್/ಇತರೆ23412245
ಮರಗೆಲಸ1054103346
ಮರಗೆಲಸ1054103346
ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮೆಂಟ್ (ಚಹದಂಗಡಿಯ ಹೊರತಾಗಿ)00000000
ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮೆಂಟ್ (ಚಹದಂಗಡಿಯ ಹೊರತಾಗಿ)00000000
ಮೆಸಾನ್ಸ್/ಸಹಾಯಕರು12312223
ಮೆಸಾನ್ಸ್/ಸಹಾಯಕರು12312223
ರಿಕ್ಷಾಎಳೆಯುವವರು1035103356
ರಿಕ್ಷಾಎಳೆಯುವವರು1035103356
ಆಟೋ/ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ 254201518181416
ಆಟೋ/ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ 254201518181416
ಮನೆಪಾಠ (ಟ್ಯೂಷನ್)101281010101416
ಮನೆಪಾಠ (ಟ್ಯೂಷನ್)101281010101416
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಬೂತ್56321156
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಬೂತ್56321156
ಮೀನಿನ ಅಂಗಡಿ12345512
ಮೀನಿನ ಅಂಗಡಿ12345512
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ1056102278
ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ1056102278
ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ಟೇಷನರಿ)95475547
ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂಗಡಿ (ಸ್ಟೇಷನರಿ)95475547
ರೂಪಾಲಯ (ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್)00000000
ರೂಪಾಲಯ (ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್)00000000
ಮಾಲೀಶು ಮನೆ (ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್ )/ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ00000000
ಮಾಲೀಶು ಮನೆ (ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್ )/ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ00000000
ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ53456687
ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ53456687
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ/ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು33456621
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ/ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು33456621
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಗಡಿ43546647
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಗಡಿ43546647
ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ (ಸೆಲ್ ಫೋನ್) ಅಂಗಡಿ00000000
ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ (ಸೆಲ್ ಫೋನ್) ಅಂಗಡಿ00000000
ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಕೆಫೆ00000000
ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಕೆಫೆ00000000
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು47569974
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು47569974
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಾರರು205236647
ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಾರರು205236647
ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು2015302014141720
ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು2015302014141720