REPORT ON VARIOUS MEETINGS AT GRAMA PANCHAYATS
Financial Year : 2020-21
 
 
Panchayat NameGrama SabhaProceedings Uploaded for Grama SabhaWard SabhaProceedings Uploaded for Ward SabhaChildrens Grama SabhaProceedings Uploaded for Childrens Grama SabhaWomens Grama SabhaProceedings Uploaded for Womens Grama SabhaCash Less Transcaction Grama sabhaProceedings Uploaded for Cash Less Transcaction Grama sabhaMonthly KDPProceedings Uploaded for Monthly KDPQuarterly KDPProceedings Uploaded for Quarterly KDP
TADAS181834340000000000
KUNNUR121314141100000000
DHUNDASI282434320000000000
MADLI242317150000000011
HOSUR121245400000000011
KONANAKERI241835350011000000
ANDALAGI201736381111000000
CHANDAPUR8813130000000011
HOTANAHALLI232237310000000011
BADA141721210000000000
NARAYANPUR183342411100000000
KUNDUR161618180000000000
VANAHALLI55990000000000
N M TADAS161214130000000000
HIREMALLUR222212121111003711
BANNUR131227270000000011
KABANUR191922180000000000
HIREMANAKATTI191813221100000011
HIREBENDIGERI211925241100001100
KYALAKONDA161422210000000000
HULAGUR252223231100000033
BASAVANAL131213120000000000
ATTIGERI171729280000000000
SISHUVINAL191711111100000000
HANUMARAHALLI202118180011000011
GUDDADACHANNAPUR910332200000000
HALEBANKAPUR7718181100000000
HUNAGUND151521201111000022
TOTAL47346362661112125500481313