REPORT ON VARIOUS MEETINGS AT GRAMA PANCHAYATS
Financial Year : 2019-20
 
 
Panchayat NameGrama SabhaProceedings Uploaded for Grama SabhaWard SabhaProceedings Uploaded for Ward SabhaChildrens Grama SabhaProceedings Uploaded for Childrens Grama SabhaWomens Grama SabhaProceedings Uploaded for Womens Grama SabhaCash Less Transcaction Grama sabhaProceedings Uploaded for Cash Less Transcaction Grama sabha
TADAS17173131000000
KUNNUR11121414100000
DHUNDASI26223230000000
MADLI20191715000000
HOSUR10104136000000
KONANAKERI21153535000000
ANDALAGI17143638000000
CHANDAPUR771313000000
HOTANAHALLI22213630000000
BADA14142121000000
NARAYANPUR16314039100000
KUNDUR14141818000000
VANAHALLI12112323000000
N M TADAS15111413000000
HIREMALLUR17171212000000
BANNUR13122323000000
KABANUR17172218000000
HIREMANAKATTI14131322000000
HIREBENDIGERI18162120100000
KYALAKONDA14121615000000
HULAGUR23202323100000
BASAVANAL11101312000000
ATTIGERI16162625000000
SISHUVINAL19171111100000
HANUMARAHALLI17161515000000
GUDDADACHANNAPUR91033200000
HALEBANKAPUR661515100000
HUNAGUND13131716000000
TOTAL429413601586800000