Financial Year : 2019-20
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
ADAGALLIncome ExpenditureBalance Sheet
ALUR-SK Income ExpenditureBalance Sheet
ANAVALIncome ExpenditureBalance Sheet
BELOORIncome ExpenditureBalance Sheet
CHOLACHAGUDDIncome ExpenditureBalance Sheet
FHAKEERABOODIHALIncome ExpenditureBalance Sheet
HALADURIncome ExpenditureBalance Sheet
HALAKURKIIncome ExpenditureBalance Sheet
HALIGERIIncome ExpenditureBalance Sheet
HANAPUR-SPIncome ExpenditureBalance Sheet
HANGARAGIIncome ExpenditureBalance Sheet
HANSURAIncome ExpenditureBalance Sheet
HEBBALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HOOLAGERIIncome ExpenditureBalance Sheet
HOSURIncome ExpenditureBalance Sheet
HULLIKERI-INAMIncome ExpenditureBalance Sheet
JALIHALIncome ExpenditureBalance Sheet
JUMMANAKATTI Income ExpenditureBalance Sheet
KAINAKATTIIncome ExpenditureBalance Sheet
KAKANURIncome ExpenditureBalance Sheet
KATAGERIIncome ExpenditureBalance Sheet
KATARAKIIncome ExpenditureBalance Sheet
KELAVADIIncome ExpenditureBalance Sheet
KENDURUIncome ExpenditureBalance Sheet
KITTALIIncome ExpenditureBalance Sheet
KOTIKALLIncome ExpenditureBalance Sheet
KULAGERI CROSSIncome ExpenditureBalance Sheet
LAYADAGUNDIIncome ExpenditureBalance Sheet
MAMATAGERIIncome ExpenditureBalance Sheet
MANGALAGUDDAIncome ExpenditureBalance Sheet
MANGALURIncome ExpenditureBalance Sheet
MUSTIGERIIncome ExpenditureBalance Sheet
MUTTALAGERIIncome ExpenditureBalance Sheet
NAGARAL-S.PIncome ExpenditureBalance Sheet
NANDIKESHWARIncome ExpenditureBalance Sheet
NARASAPURIncome ExpenditureBalance Sheet
NEELAGUNDIncome ExpenditureBalance Sheet
NEERABOODIHALIncome ExpenditureBalance Sheet
NEERALAKERIIncome ExpenditureBalance Sheet
PARVATIIncome ExpenditureBalance Sheet
PATTADAKALLIncome ExpenditureBalance Sheet
SULIKERIIncome ExpenditureBalance Sheet