Financial Year : 2019-20
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
AMARAVATIIncome ExpenditureBalance Sheet
BALAKUNDIIncome ExpenditureBalance Sheet
BELAGALLIncome ExpenditureBalance Sheet
BINJAWADAGIIncome ExpenditureBalance Sheet
BISALADINNIIncome ExpenditureBalance Sheet
BUDIHAL-S.KIncome ExpenditureBalance Sheet
CHIKANALIncome ExpenditureBalance Sheet
CHIKKA KODAGALIIncome ExpenditureBalance Sheet
CHITTARAGIIncome ExpenditureBalance Sheet
DHANNURIncome ExpenditureBalance Sheet
GANJIHALIncome ExpenditureBalance Sheet
GORABALIncome ExpenditureBalance Sheet
GUDUR-S.CIncome ExpenditureBalance Sheet
HAVARAGIIncome ExpenditureBalance Sheet
HIRE BADAWADAGIIncome ExpenditureBalance Sheet
HIRE KODAGALIIncome ExpenditureBalance Sheet
HIRE OTAGERIIncome ExpenditureBalance Sheet
HIREMAGIIncome ExpenditureBalance Sheet
HIREMALAGAVIIncome ExpenditureBalance Sheet
HIRESINGANAGUTTIIncome ExpenditureBalance Sheet
HUVINAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
IHOLEIncome ExpenditureBalance Sheet
JAMBALADINNIIncome ExpenditureBalance Sheet
KANDAGALLIncome ExpenditureBalance Sheet
KARADIIncome ExpenditureBalance Sheet
KELURIncome ExpenditureBalance Sheet
KUDALASANGAMIncome ExpenditureBalance Sheet
MAROLIncome ExpenditureBalance Sheet
MUGANURIncome ExpenditureBalance Sheet
MURADIIncome ExpenditureBalance Sheet
NAGURIncome ExpenditureBalance Sheet
NANDAWADAGIIncome ExpenditureBalance Sheet
RAKKASAGIIncome ExpenditureBalance Sheet
SULIBHAVIIncome ExpenditureBalance Sheet
VADAGERIIncome ExpenditureBalance Sheet