Financial Year : 2019-20
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
AALOORUIncome ExpenditureBalance Sheet
AMACHAVADIIncome ExpenditureBalance Sheet
ARAKALAVADIIncome ExpenditureBalance Sheet
ATTUGOOLIPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
BAAGALIIncome ExpenditureBalance Sheet
BADANAGUPPEIncome ExpenditureBalance Sheet
BHOGAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
BISALAVADIIncome ExpenditureBalance Sheet
CHANDAKAVADIIncome ExpenditureBalance Sheet
DEMAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
DODDAMOLEIncome ExpenditureBalance Sheet
GOOLIPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
GOVINDAVADIIncome ExpenditureBalance Sheet
HARADANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HARAVEIncome ExpenditureBalance Sheet
HEBBASOORUIncome ExpenditureBalance Sheet
HEGGOTAARAIncome ExpenditureBalance Sheet
HONGANOORUIncome ExpenditureBalance Sheet
HONNAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
IRASAVADIIncome ExpenditureBalance Sheet
JYOTHIGOWDANAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
KAGALAVADIIncome ExpenditureBalance Sheet
KEMAPANAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
KOODLOORU;Income ExpenditureBalance Sheet
KOTHALAVADIIncome ExpenditureBalance Sheet
KUDERUIncome ExpenditureBalance Sheet
KULAGANAIncome ExpenditureBalance Sheet
MADAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
MALEYOORUIncome ExpenditureBalance Sheet
MANGALAIncome ExpenditureBalance Sheet
MASANAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
MUKKADAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
NAGAVALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
NANJEDEVANAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
NAVILOORUIncome ExpenditureBalance Sheet
PUNAJANOORUIncome ExpenditureBalance Sheet
SAGADEIncome ExpenditureBalance Sheet
SANTHEMARAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
SHIVAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
UDIGALAIncome ExpenditureBalance Sheet
UMMATHOORUIncome ExpenditureBalance Sheet
VENKATAIAHANACHATHARAIncome ExpenditureBalance Sheet
YERAGANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet