Financial Year : 2019-20
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
AJJIPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
BAILOORUIncome ExpenditureBalance Sheet
BANDALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
CHIKKALLURUIncome ExpenditureBalance Sheet
CHIKKAMAALAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
DHANAGEREIncome ExpenditureBalance Sheet
DINNALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
DODDALATTOORUIncome ExpenditureBalance Sheet
DODDINDUVADIIncome ExpenditureBalance Sheet
ELLEMAALAIncome ExpenditureBalance Sheet
GOPINAATHAMIncome ExpenditureBalance Sheet
HARALEIncome ExpenditureBalance Sheet
HOOGYAMIncome ExpenditureBalance Sheet
HUTHTHURUIncome ExpenditureBalance Sheet
KANNURUIncome ExpenditureBalance Sheet
KONGARAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KOUDALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KUNAGALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KUNTHOORUIncome ExpenditureBalance Sheet
KURATTIHOSOORUIncome ExpenditureBalance Sheet
LOKKANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
M.M.HILLSIncome ExpenditureBalance Sheet
MAARTALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
MADHUVINAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
MANAGALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
MANGALAIncome ExpenditureBalance Sheet
MINYAMIncome ExpenditureBalance Sheet
MULLURUIncome ExpenditureBalance Sheet
P.G.PAALYAIncome ExpenditureBalance Sheet
PAALYAIncome ExpenditureBalance Sheet
PONNACHIIncome ExpenditureBalance Sheet
RAAMAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
SATTEGAALAIncome ExpenditureBalance Sheet
SHAAGYAIncome ExpenditureBalance Sheet
SHETTALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
SIDDAIANAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
SINGANALLURUIncome ExpenditureBalance Sheet
SOOLERIPAALYAIncome ExpenditureBalance Sheet
TAGARAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
THELLANURUIncome ExpenditureBalance Sheet
THIMMARAAJIPURAIncome ExpenditureBalance Sheet