Financial Year : 2018-19
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
ALAGAVADIIncome ExpenditureBalance Sheet
ALGATTAIncome ExpenditureBalance Sheet
ANNEHALIncome ExpenditureBalance Sheet
BELAGATTAIncome ExpenditureBalance Sheet
BHARAMASAGARAIncome ExpenditureBalance Sheet
BHEEMASAMUDRAIncome ExpenditureBalance Sheet
BOMMENAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
BYALAHALUIncome ExpenditureBalance Sheet
CHIKKABENNURUIncome ExpenditureBalance Sheet
CHIKKAGONDANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
CHOLAGATTAIncome ExpenditureBalance Sheet
D.S.HALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
DYAMAVVANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
G.R.HALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
GODABANAHALIncome ExpenditureBalance Sheet
GONURUIncome ExpenditureBalance Sheet
HIREGUNTANOORIncome ExpenditureBalance Sheet
HULLURUIncome ExpenditureBalance Sheet
INGALDALIncome ExpenditureBalance Sheet
ISAMUDRAIncome ExpenditureBalance Sheet
IYYANHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
J.N KOTEIncome ExpenditureBalance Sheet
JANAKONDAIncome ExpenditureBalance Sheet
KALAGEREIncome ExpenditureBalance Sheet
KOGUNDEIncome ExpenditureBalance Sheet
KOLAHALIncome ExpenditureBalance Sheet
KUNABEVUIncome ExpenditureBalance Sheet
LAKSHMISAGARAIncome ExpenditureBalance Sheet
M.K.HATTIIncome ExpenditureBalance Sheet
MADAKARIPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
MADANAYAKANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
MEDEHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
MUDDAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
SIDDAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
SIRIGEREIncome ExpenditureBalance Sheet
SONDEKOLAIncome ExpenditureBalance Sheet
TURUVANOORIncome ExpenditureBalance Sheet
YALAGODUIncome ExpenditureBalance Sheet