Financial Year : 2019-20
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
ALIKEIncome ExpenditureBalance Sheet
AMMUNJEIncome ExpenditureBalance Sheet
AMTADYIncome ExpenditureBalance Sheet
ANANTHADYIncome ExpenditureBalance Sheet
ARALAIncome ExpenditureBalance Sheet
BADAGABELLURIncome ExpenditureBalance Sheet
BADAGAKAJEKARIncome ExpenditureBalance Sheet
BALEPUNIIncome ExpenditureBalance Sheet
BALTHILAIncome ExpenditureBalance Sheet
BARIMARUIncome ExpenditureBalance Sheet
BOLANTHURUIncome ExpenditureBalance Sheet
CHENNAITHODIIncome ExpenditureBalance Sheet
GOLTHAMAJALIncome ExpenditureBalance Sheet
IDKIDUIncome ExpenditureBalance Sheet
IRAIncome ExpenditureBalance Sheet
IRVATHURIncome ExpenditureBalance Sheet
KADESHWALYAIncome ExpenditureBalance Sheet
KALLIGEIncome ExpenditureBalance Sheet
KANYANAIncome ExpenditureBalance Sheet
KARIANGALAIncome ExpenditureBalance Sheet
KAROPADIIncome ExpenditureBalance Sheet
KAVALAMUDURUIncome ExpenditureBalance Sheet
KAVALAPADURUIncome ExpenditureBalance Sheet
KEDILAIncome ExpenditureBalance Sheet
KEPUIncome ExpenditureBalance Sheet
KOLNADUIncome ExpenditureBalance Sheet
KUKKIPADIIncome ExpenditureBalance Sheet
KURNADIncome ExpenditureBalance Sheet
MANCHIIncome ExpenditureBalance Sheet
MANIIncome ExpenditureBalance Sheet
MANILAIncome ExpenditureBalance Sheet
MANINALKURIncome ExpenditureBalance Sheet
MERAMAJALUIncome ExpenditureBalance Sheet
NARIKOMBUIncome ExpenditureBalance Sheet
NARINGANAIncome ExpenditureBalance Sheet
NAVOORUIncome ExpenditureBalance Sheet
NETLAMUDNURIncome ExpenditureBalance Sheet
PAJIRUIncome ExpenditureBalance Sheet
PANJIKALLUIncome ExpenditureBalance Sheet
PERAJEIncome ExpenditureBalance Sheet
PERNEIncome ExpenditureBalance Sheet
PERUVAIIncome ExpenditureBalance Sheet
PILATHABETTUIncome ExpenditureBalance Sheet
PUDUIncome ExpenditureBalance Sheet
PUNACHAIncome ExpenditureBalance Sheet
RAYEEIncome ExpenditureBalance Sheet
SAJIPAMOODAIncome ExpenditureBalance Sheet
SAJIPAMUNNURUIncome ExpenditureBalance Sheet
SAJIPANADUIncome ExpenditureBalance Sheet
SAJIPAPADUIncome ExpenditureBalance Sheet
SALETHOORUIncome ExpenditureBalance Sheet
SANGABETTUIncome ExpenditureBalance Sheet
SARAPADIIncome ExpenditureBalance Sheet
THUMBEIncome ExpenditureBalance Sheet
ULIIncome ExpenditureBalance Sheet
VEERAKAMBAIncome ExpenditureBalance Sheet
VITLAMUDNURIncome ExpenditureBalance Sheet
VITLAPADNURIncome ExpenditureBalance Sheet