Financial Year : 2019-20
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
34 NEKKILADYIncome ExpenditureBalance Sheet
AITHOORIncome ExpenditureBalance Sheet
ALANKARUIncome ExpenditureBalance Sheet
ARIYADKAIncome ExpenditureBalance Sheet
ARYAPUIncome ExpenditureBalance Sheet
BADAGANNURUIncome ExpenditureBalance Sheet
BAJATHURUIncome ExpenditureBalance Sheet
BALNADUIncome ExpenditureBalance Sheet
BANNURUIncome ExpenditureBalance Sheet
BELANDURUIncome ExpenditureBalance Sheet
BETTAMPADYIncome ExpenditureBalance Sheet
BILINELEIncome ExpenditureBalance Sheet
GOLITHOTTUIncome ExpenditureBalance Sheet
HIREBANDADIIncome ExpenditureBalance Sheet
KABAKAIncome ExpenditureBalance Sheet
KADABAIncome ExpenditureBalance Sheet
KADYA KONAJEIncome ExpenditureBalance Sheet
KANIYURUIncome ExpenditureBalance Sheet
KAUKRADYIncome ExpenditureBalance Sheet
KEDAMBADIIncome ExpenditureBalance Sheet
KEYYURIncome ExpenditureBalance Sheet
KODIMBADIIncome ExpenditureBalance Sheet
KOILAIncome ExpenditureBalance Sheet
KOLTHIGEIncome ExpenditureBalance Sheet
KOMBARUIncome ExpenditureBalance Sheet
KUDIPPADIIncome ExpenditureBalance Sheet
KUTRUPADYIncome ExpenditureBalance Sheet
MARDHALAIncome ExpenditureBalance Sheet
MUNDURUIncome ExpenditureBalance Sheet
NARIMOGRUIncome ExpenditureBalance Sheet
NELYADYIncome ExpenditureBalance Sheet
NETTANIGE MUDNURUIncome ExpenditureBalance Sheet
NIDPALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
NOOJIBALTHILAIncome ExpenditureBalance Sheet
OLAMOGRUIncome ExpenditureBalance Sheet
PANAJEIncome ExpenditureBalance Sheet
PERABEIncome ExpenditureBalance Sheet
RAMAKUNJAIncome ExpenditureBalance Sheet
SAVANURUIncome ExpenditureBalance Sheet
SHIRADYIncome ExpenditureBalance Sheet
UPPINANGADYIncome ExpenditureBalance Sheet