Financial Year : 2019-20
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
ABBIGERIIncome ExpenditureBalance Sheet
AMARAGOLIncome ExpenditureBalance Sheet
ASUTIIncome ExpenditureBalance Sheet
BELAVANAKIIncome ExpenditureBalance Sheet
CHIKKAMANNURIncome ExpenditureBalance Sheet
D.S.HADAGALIIncome ExpenditureBalance Sheet
GOGERIIncome ExpenditureBalance Sheet
GULAGULIIncome ExpenditureBalance Sheet
HALAKERIIncome ExpenditureBalance Sheet
HIREHALAIncome ExpenditureBalance Sheet
HOLEALURIncome ExpenditureBalance Sheet
HOLEMANNURIncome ExpenditureBalance Sheet
HOSALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HULLURIncome ExpenditureBalance Sheet
HUNAGUNDIIncome ExpenditureBalance Sheet
ITAGIIncome ExpenditureBalance Sheet
JAKKALIIncome ExpenditureBalance Sheet
KOTBALIncome ExpenditureBalance Sheet
KOUJAGERIIncome ExpenditureBalance Sheet
KUNTOGIIncome ExpenditureBalance Sheet
KURADAGIIncome ExpenditureBalance Sheet
KURAHATTIIncome ExpenditureBalance Sheet
LAKKALAKATTIIncome ExpenditureBalance Sheet
MADALAGERIIncome ExpenditureBalance Sheet
MALLAPURIncome ExpenditureBalance Sheet
MARANABASARIIncome ExpenditureBalance Sheet
MENASAGIIncome ExpenditureBalance Sheet
MUSHIGERIIncome ExpenditureBalance Sheet
NIDAGUNDIIncome ExpenditureBalance Sheet
RAJURUIncome ExpenditureBalance Sheet
RAMAPURIncome ExpenditureBalance Sheet
SAVADIIncome ExpenditureBalance Sheet
SHANTAGERIIncome ExpenditureBalance Sheet
SUDIIncome ExpenditureBalance Sheet
YAVAGALIncome ExpenditureBalance Sheet