Financial Year : 2019-20
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
AGGUNDAIncome ExpenditureBalance Sheet
ARAKEREIncome ExpenditureBalance Sheet
BAGESHPURIncome ExpenditureBalance Sheet
BAGIVALUIncome ExpenditureBalance Sheet
BANAVARAIncome ExpenditureBalance Sheet
BANDURIncome ExpenditureBalance Sheet
BELAGUMBAIncome ExpenditureBalance Sheet
BENDEKEREIncome ExpenditureBalance Sheet
CHAGACHAGEREIncome ExpenditureBalance Sheet
D.M.KURKEIncome ExpenditureBalance Sheet
DUMMENAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
GANDASIIncome ExpenditureBalance Sheet
GIJIHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HABBANAGATTAIncome ExpenditureBalance Sheet
HANDRAALUIncome ExpenditureBalance Sheet
HARANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HEGGTTAIncome ExpenditureBalance Sheet
HIRIYURIncome ExpenditureBalance Sheet
J.C.PURIncome ExpenditureBalance Sheet
JAJURIncome ExpenditureBalance Sheet
JAVAGALIncome ExpenditureBalance Sheet
K.SHANKARANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KACHIGATTAIncome ExpenditureBalance Sheet
KALGUNDIIncome ExpenditureBalance Sheet
KALYADIIncome ExpenditureBalance Sheet
KAMASAMUDRAIncome ExpenditureBalance Sheet
KANAKATTEIncome ExpenditureBalance Sheet
KARAGUNDAIncome ExpenditureBalance Sheet
KENKEREIncome ExpenditureBalance Sheet
KOLAGUNDAIncome ExpenditureBalance Sheet
KONDENALUIncome ExpenditureBalance Sheet
KURUVANKAIncome ExpenditureBalance Sheet
LALANAKEREIncome ExpenditureBalance Sheet
MADALUIncome ExpenditureBalance Sheet
MUDUDIIncome ExpenditureBalance Sheet
MURUNDIIncome ExpenditureBalance Sheet
NARASIPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
NERLIGEIncome ExpenditureBalance Sheet
PURALEHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
RAMPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
RANGAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
SHANEGEREIncome ExpenditureBalance Sheet
TALALURIncome ExpenditureBalance Sheet
UNDIGANAALUIncome ExpenditureBalance Sheet
YADAVANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet