Financial Year : 2019-20
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
AGRAHARAIncome ExpenditureBalance Sheet
ALADAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
BANNURIncome ExpenditureBalance Sheet
BASAVAPATNAIncome ExpenditureBalance Sheet
BELAVADIIncome ExpenditureBalance Sheet
BYCHANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
CHIKKAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
DODDABEMMATHIIncome ExpenditureBalance Sheet
DODDAMAGGEIncome ExpenditureBalance Sheet
GANGURIncome ExpenditureBalance Sheet
GANJALAGODUIncome ExpenditureBalance Sheet
HANDRANGIIncome ExpenditureBalance Sheet
HANYALUIncome ExpenditureBalance Sheet
HEBBALEIncome ExpenditureBalance Sheet
HEGGADIHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HOLALAGODUIncome ExpenditureBalance Sheet
HONNVALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HULIKALIncome ExpenditureBalance Sheet
KADUVINAHOSAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KALENAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KATTEPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
KATTIMALLENAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KERALAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
KONANURIncome ExpenditureBalance Sheet
KORATIKEREIncome ExpenditureBalance Sheet
LAKKURAUIncome ExpenditureBalance Sheet
MALLIPATNAIncome ExpenditureBalance Sheet
MOKALIIncome ExpenditureBalance Sheet
RAMANATHAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
RUDRAPATNAIncome ExpenditureBalance Sheet
SANTEMARURUIncome ExpenditureBalance Sheet
SARAGOORIncome ExpenditureBalance Sheet
TARIGALALEIncome ExpenditureBalance Sheet
VADDRAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
VIJAPURA FORESTIncome ExpenditureBalance Sheet
YALAGATHAVALLIIncome ExpenditureBalance Sheet