Financial Year : 2019-20
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
ADAGURIncome ExpenditureBalance Sheet
ANDELEIncome ExpenditureBalance Sheet
ANUGATTAIncome ExpenditureBalance Sheet
AREHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
BANTENAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
BIKKODUIncome ExpenditureBalance Sheet
CATACATANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
CHIKANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
CHIKKAMEDURIncome ExpenditureBalance Sheet
DABBEIncome ExpenditureBalance Sheet
GANGURIncome ExpenditureBalance Sheet
GHATTADAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
GONISOMANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HAGAREIncome ExpenditureBalance Sheet
HALEBEEDUIncome ExpenditureBalance Sheet
HANIKEIncome ExpenditureBalance Sheet
HEBBALUIncome ExpenditureBalance Sheet
HULUGUNDIIncome ExpenditureBalance Sheet
HUNUGANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
IBBIDUIncome ExpenditureBalance Sheet
KALLEREIncome ExpenditureBalance Sheet
KESAGOODUIncome ExpenditureBalance Sheet
KODIHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KOGILAMANEIncome ExpenditureBalance Sheet
KUSHAVARAIncome ExpenditureBalance Sheet
LAKKUNDAIncome ExpenditureBalance Sheet
MADAGUTTAIncome ExpenditureBalance Sheet
MALASAVARAIncome ExpenditureBalance Sheet
NARAYANAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
NARVEPETEIncome ExpenditureBalance Sheet
RAJANASHIRIYURIncome ExpenditureBalance Sheet
SANYASIHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
SAVASIHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
THOLALUIncome ExpenditureBalance Sheet
THUMBUDEVANHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
YALAHANKAIncome ExpenditureBalance Sheet
YAMASANDIIncome ExpenditureBalance Sheet