Financial Year : 2019-20
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
AKKANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
ANATHIIncome ExpenditureBalance Sheet
ANEKEREIncome ExpenditureBalance Sheet
BAGURIncome ExpenditureBalance Sheet
BALADEREIncome ExpenditureBalance Sheet
BALAGANCHIIncome ExpenditureBalance Sheet
BARAGURIncome ExpenditureBalance Sheet
BEKKAIncome ExpenditureBalance Sheet
BELAGIHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
BYDARAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
D.KALENAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
DAMMANINGALAIncome ExpenditureBalance Sheet
DIDAGAIncome ExpenditureBalance Sheet
DINDAGOORIncome ExpenditureBalance Sheet
GOWDAGEREIncome ExpenditureBalance Sheet
GULASUNDAIncome ExpenditureBalance Sheet
HIRISAVEIncome ExpenditureBalance Sheet
JAMBURIncome ExpenditureBalance Sheet
JANIVARAIncome ExpenditureBalance Sheet
JINNENAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
JUTTANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KABBALIIncome ExpenditureBalance Sheet
KABBALUIncome ExpenditureBalance Sheet
KALKEREIncome ExpenditureBalance Sheet
KANTARAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
KAREHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KEMBALUIncome ExpenditureBalance Sheet
KUMBHENAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KUNDOORIncome ExpenditureBalance Sheet
M.SHIVARAIncome ExpenditureBalance Sheet
MATHIGHATTAIncome ExpenditureBalance Sheet
MATTANAVILEIncome ExpenditureBalance Sheet
NALLURIncome ExpenditureBalance Sheet
NAVILEIncome ExpenditureBalance Sheet
NORANAKKI GATEIncome ExpenditureBalance Sheet
NUGGEHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
SANTESHIVARAIncome ExpenditureBalance Sheet
SATHENAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
SHARAVANABELAGULAIncome ExpenditureBalance Sheet
SUNDAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
TAGADURIncome ExpenditureBalance Sheet