Financial Year : 2019-20
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
AGOLIIncome ExpenditureBalance Sheet
ANEGUNDIIncome ExpenditureBalance Sheet
BARAGURIncome ExpenditureBalance Sheet
BASAPATNAIncome ExpenditureBalance Sheet
BASARIHALIncome ExpenditureBalance Sheet
BENNURIncome ExpenditureBalance Sheet
BEVINAHALIncome ExpenditureBalance Sheet
BUDUGUMPAIncome ExpenditureBalance Sheet
CHELLURIncome ExpenditureBalance Sheet
CHIKKA JANTKALIncome ExpenditureBalance Sheet
CHIKKABENAKALIncome ExpenditureBalance Sheet
CHIKKADANKANKALIncome ExpenditureBalance Sheet
CHIKKAMADINALIncome ExpenditureBalance Sheet
DANAPURIncome ExpenditureBalance Sheet
GOURIPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
GUNDURIncome ExpenditureBalance Sheet
HANAVALIncome ExpenditureBalance Sheet
HERURIncome ExpenditureBalance Sheet
HIREKHEDIncome ExpenditureBalance Sheet
HOSAKERAIncome ExpenditureBalance Sheet
HULIHYDERIncome ExpenditureBalance Sheet
HULKIHALIncome ExpenditureBalance Sheet
JANGAMAR KALGUDIIncome ExpenditureBalance Sheet
JIRALIncome ExpenditureBalance Sheet
KARADONAIncome ExpenditureBalance Sheet
KESARAHATTIIncome ExpenditureBalance Sheet
MAILAPURIncome ExpenditureBalance Sheet
MALLAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
MARALIIncome ExpenditureBalance Sheet
MARLANHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
MUSALAPURIncome ExpenditureBalance Sheet
MUSTURIncome ExpenditureBalance Sheet
NAVALIIncome ExpenditureBalance Sheet
SANAPURIncome ExpenditureBalance Sheet
SANGAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
SIDDAPURIncome ExpenditureBalance Sheet
SRIRAMNAGARIncome ExpenditureBalance Sheet
SULEKALIncome ExpenditureBalance Sheet
ULENURIncome ExpenditureBalance Sheet
VADDARAHATTIIncome ExpenditureBalance Sheet
VENKATAGIRIIncome ExpenditureBalance Sheet
YERADONAIncome ExpenditureBalance Sheet