Financial Year : 2019-20
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
ADAVIBHAVIIncome ExpenditureBalance Sheet
ANTARATHANAIncome ExpenditureBalance Sheet
BENAKANAHALIncome ExpenditureBalance Sheet
BIJAKALIncome ExpenditureBalance Sheet
BILEKALIncome ExpenditureBalance Sheet
CHALAGERAIncome ExpenditureBalance Sheet
DOTIHALIncome ExpenditureBalance Sheet
GUMAGERIIncome ExpenditureBalance Sheet
HABALAKATTIIncome ExpenditureBalance Sheet
HANUMANALIncome ExpenditureBalance Sheet
HANUMASAGARIncome ExpenditureBalance Sheet
HIREBANNIGOLIncome ExpenditureBalance Sheet
HIREGONNAGARIncome ExpenditureBalance Sheet
HIREMANNAPURIncome ExpenditureBalance Sheet
HIRENANDIHALIncome ExpenditureBalance Sheet
HULGERAIncome ExpenditureBalance Sheet
JAGIRGUDADURIncome ExpenditureBalance Sheet
JUMLAPURIncome ExpenditureBalance Sheet
KABBARAGIIncome ExpenditureBalance Sheet
KANDAKURIncome ExpenditureBalance Sheet
KATAPURIncome ExpenditureBalance Sheet
KESURIncome ExpenditureBalance Sheet
KILLARAHATTIIncome ExpenditureBalance Sheet
KORADAKERAIncome ExpenditureBalance Sheet
KYADIGUPPAIncome ExpenditureBalance Sheet
LINGADAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
MALAGITTIIncome ExpenditureBalance Sheet
MENEDALIncome ExpenditureBalance Sheet
MUDENOORIncome ExpenditureBalance Sheet
NILOGALIncome ExpenditureBalance Sheet
SANGANALIncome ExpenditureBalance Sheet
SHIRAGUMPIIncome ExpenditureBalance Sheet
TALAVAGERAIncome ExpenditureBalance Sheet
TUGGALADONIIncome ExpenditureBalance Sheet
TUMARIKOPPAIncome ExpenditureBalance Sheet
YARAGERAIncome ExpenditureBalance Sheet