Financial Year : 2019-20
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
ABALAVADIIncome ExpenditureBalance Sheet
ALURIncome ExpenditureBalance Sheet
ANNURIncome ExpenditureBalance Sheet
ATAGURIncome ExpenditureBalance Sheet
BEKKALALEIncome ExpenditureBalance Sheet
BESAGARAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
BHARATHINAGARAIncome ExpenditureBalance Sheet
BIDARAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
BIDARAKOTEIncome ExpenditureBalance Sheet
CHAMANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
CHIKKARASINAKEREIncome ExpenditureBalance Sheet
D.A.KEREIncome ExpenditureBalance Sheet
GEJJALAGEREIncome ExpenditureBalance Sheet
GORAVANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HEMMANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HOOTHAGEREIncome ExpenditureBalance Sheet
HOSAGAVIIncome ExpenditureBalance Sheet
HOSAKEREIncome ExpenditureBalance Sheet
K.BELLURIncome ExpenditureBalance Sheet
K.HONNALAGEREIncome ExpenditureBalance Sheet
K.SHETTIHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KADALOORIncome ExpenditureBalance Sheet
KADUKOTHANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KESTHURIncome ExpenditureBalance Sheet
KOOLAGEREIncome ExpenditureBalance Sheet
KOPPAIncome ExpenditureBalance Sheet
KOWDLEYIncome ExpenditureBalance Sheet
KYATHAGHATTAIncome ExpenditureBalance Sheet
MADARAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
MALLANAKUPPEIncome ExpenditureBalance Sheet
MARALIGAIncome ExpenditureBalance Sheet
MENASAGEREIncome ExpenditureBalance Sheet
NAGARAKEREIncome ExpenditureBalance Sheet
NIDAGHATTAIncome ExpenditureBalance Sheet
NILAVAGILUIncome ExpenditureBalance Sheet
S.I.HONNALAGEREIncome ExpenditureBalance Sheet
SADOLALUIncome ExpenditureBalance Sheet
SOMANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
T.B.HALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
THAGGAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
VALAGEREHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
YADAGANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet