Financial Year : 2019-20
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
AGASANAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
B.G.PURAIncome ExpenditureBalance Sheet
BANDURUIncome ExpenditureBalance Sheet
BELAKAVADIIncome ExpenditureBalance Sheet
BENDARAVADIIncome ExpenditureBalance Sheet
BYADARAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
CHIKKAMULAGUDUIncome ExpenditureBalance Sheet
CHOTTANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
D.HALASAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
D.K.HALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
DHANAGURIncome ExpenditureBalance Sheet
DUGGANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
H.BASAVAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
HADLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HALAGURIncome ExpenditureBalance Sheet
HITTANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HOSAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HUSKURUIncome ExpenditureBalance Sheet
KAGGALIPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
KALKUNIIncome ExpenditureBalance Sheet
KANDEGALAIncome ExpenditureBalance Sheet
KIRUGAVALUIncome ExpenditureBalance Sheet
KUNDURUIncome ExpenditureBalance Sheet
KYATHANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
LINGAPATTANAIncome ExpenditureBalance Sheet
MAREHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
MIKKEREIncome ExpenditureBalance Sheet
NELAMAKANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
NIDAGATTAIncome ExpenditureBalance Sheet
NITTURUIncome ExpenditureBalance Sheet
PANDITHAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
POORIGALIIncome ExpenditureBalance Sheet
RAGIBOMMANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
SARAGURUIncome ExpenditureBalance Sheet
SHETTAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
SUJJALURUIncome ExpenditureBalance Sheet
TALAGAVADIIncome ExpenditureBalance Sheet
THOREKADANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
YATHAMBADIIncome ExpenditureBalance Sheet