Financial Year : 2019-20
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
BANNIKUPPEIncome ExpenditureBalance Sheet
BEEJAGANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
BILIGEREIncome ExpenditureBalance Sheet
BILIKEREIncome ExpenditureBalance Sheet
BOLANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
CHALLAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
CHIKKABEECHANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
CHILKUNDAIncome ExpenditureBalance Sheet
DHARMAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
DODDAHEJJURUIncome ExpenditureBalance Sheet
GAGENAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
GAVADAGEREIncome ExpenditureBalance Sheet
GOVINDANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
GURUPURIncome ExpenditureBalance Sheet
HALEBEEDUIncome ExpenditureBalance Sheet
HANAGODUIncome ExpenditureBalance Sheet
HARAVEIncome ExpenditureBalance Sheet
HEGGANDURUIncome ExpenditureBalance Sheet
HIRIKYATHANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HUSENPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
JABAGEREIncome ExpenditureBalance Sheet
KADEMANUGANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KALLAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KARIMUDDANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KARNAKUPPEIncome ExpenditureBalance Sheet
KATTEMALALAVADIIncome ExpenditureBalance Sheet
KIRANGURUIncome ExpenditureBalance Sheet
KOTHEGALAIncome ExpenditureBalance Sheet
MANUGANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
MARADURUIncome ExpenditureBalance Sheet
MODURUIncome ExpenditureBalance Sheet
MUKANHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
MULLURUIncome ExpenditureBalance Sheet
NERALEKUPPEIncome ExpenditureBalance Sheet
SINGAMARANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
THATTEKEREIncome ExpenditureBalance Sheet
UDBOORKAVALIncome ExpenditureBalance Sheet
UDDURUIncome ExpenditureBalance Sheet
UMMATHURUIncome ExpenditureBalance Sheet
UYYIGONDANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet