Financial Year : 2018-19
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
BADANAVALUIncome ExpenditureBalance Sheet
BILIGEREIncome ExpenditureBalance Sheet
DASANURUIncome ExpenditureBalance Sheet
DEBURUIncome ExpenditureBalance Sheet
DEVANURUIncome ExpenditureBalance Sheet
DEVARASANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
DEVARAYASHETTIPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
DEVIRAMMANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
DODDAKAVALANDEIncome ExpenditureBalance Sheet
DUGGAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HADINARUIncome ExpenditureBalance Sheet
HADYAIncome ExpenditureBalance Sheet
HAGINAVALUIncome ExpenditureBalance Sheet
HALLAREIncome ExpenditureBalance Sheet
HARADANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HEDATHALEIncome ExpenditureBalance Sheet
HEDIYALAIncome ExpenditureBalance Sheet
HEGGADAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HEMMARAGALAIncome ExpenditureBalance Sheet
HORALAVADIIncome ExpenditureBalance Sheet
HOSAKOTEIncome ExpenditureBalance Sheet
HULIMAVUIncome ExpenditureBalance Sheet
HULLAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HURAIncome ExpenditureBalance Sheet
KALALEIncome ExpenditureBalance Sheet
KARYAIncome ExpenditureBalance Sheet
KASUVINAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KEMPISIDDANAHUNDIIncome ExpenditureBalance Sheet
KONANURUIncome ExpenditureBalance Sheet
KUDALAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
KURIHUNDIIncome ExpenditureBalance Sheet
MALLUPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
MARALURUIncome ExpenditureBalance Sheet
NAGARLEIncome ExpenditureBalance Sheet
NALLITHALAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
NAVILURUIncome ExpenditureBalance Sheet
NERALEIncome ExpenditureBalance Sheet
RAMPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
SHIRAMMALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
SINDHUVALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
SUTHURUIncome ExpenditureBalance Sheet
THAGADURUIncome ExpenditureBalance Sheet
THANDAVAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
THAYURUIncome ExpenditureBalance Sheet
THUMNERALEIncome ExpenditureBalance Sheet