Financial Year : 2019-20
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
ANKANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
ATTHAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
B.SEEHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
B.SHETTIHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
BEEDANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
BENAKANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
CHIDARAVALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
DODDEBAGILUIncome ExpenditureBalance Sheet
GARGESHWARIIncome ExpenditureBalance Sheet
HANUMANALUIncome ExpenditureBalance Sheet
HEGGURUIncome ExpenditureBalance Sheet
HEMMIGEIncome ExpenditureBalance Sheet
HOLESALUIncome ExpenditureBalance Sheet
HOSAKOTEIncome ExpenditureBalance Sheet
KALIYURUIncome ExpenditureBalance Sheet
KAROHATTIIncome ExpenditureBalance Sheet
KETHUPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
KIRAGASURUIncome ExpenditureBalance Sheet
KODAGAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KOLATTHURUIncome ExpenditureBalance Sheet
KOTTHEGALAIncome ExpenditureBalance Sheet
KUPYAIncome ExpenditureBalance Sheet
MADAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
MALIYURUIncome ExpenditureBalance Sheet
MUGURUIncome ExpenditureBalance Sheet
MUTTHALAVADIIncome ExpenditureBalance Sheet
RANGASAMUDRAIncome ExpenditureBalance Sheet
SOMANATHAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
SOSALEIncome ExpenditureBalance Sheet
T.DODDAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
THALAKADUIncome ExpenditureBalance Sheet
THUMBALAIncome ExpenditureBalance Sheet
THURUGANURUIncome ExpenditureBalance Sheet
UKKALAGEREIncome ExpenditureBalance Sheet
VATALUIncome ExpenditureBalance Sheet
YACHENAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet