Financial Year : 2019-20
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
AMATEKOPPAIncome ExpenditureBalance Sheet
AMBARAGOPPAIncome ExpenditureBalance Sheet
ARISHINAGEREIncome ExpenditureBalance Sheet
BAGANAKATTEIncome ExpenditureBalance Sheet
BEGURUIncome ExpenditureBalance Sheet
BELLIGAVIIncome ExpenditureBalance Sheet
BILIKIIncome ExpenditureBalance Sheet
CHIKKAJAMBURUIncome ExpenditureBalance Sheet
CHIKKAMAGADIIncome ExpenditureBalance Sheet
CHURCHIGUNDIIncome ExpenditureBalance Sheet
ESURUIncome ExpenditureBalance Sheet
GAMAIncome ExpenditureBalance Sheet
GODDANAKOPPAIncome ExpenditureBalance Sheet
GOGGAIncome ExpenditureBalance Sheet
GUDDADA THUMMINAKATTEIncome ExpenditureBalance Sheet
HARAGIIncome ExpenditureBalance Sheet
HAROGOPPAIncome ExpenditureBalance Sheet
HIREJAMBURUIncome ExpenditureBalance Sheet
HITHALAIncome ExpenditureBalance Sheet
HOSURUIncome ExpenditureBalance Sheet
HOTHANA KATTEIncome ExpenditureBalance Sheet
INAM AGRAHARAMUCHADIIncome ExpenditureBalance Sheet
JAKKANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
JAKKINAKOPPAIncome ExpenditureBalance Sheet
KAGINALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KALMANEIncome ExpenditureBalance Sheet
KAPPANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KITTADAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KORATIGEREIncome ExpenditureBalance Sheet
MALAVALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
MANCHIKOPPAIncome ExpenditureBalance Sheet
MARAVALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
MATTHIKOTEIncome ExpenditureBalance Sheet
MUDDANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
MUDUBASIDDAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
NARASAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
NELAVAGILUIncome ExpenditureBalance Sheet
SALURUIncome ExpenditureBalance Sheet
SUNNADAKOPPAIncome ExpenditureBalance Sheet
THADAGANIIncome ExpenditureBalance Sheet
THALAGUNDAIncome ExpenditureBalance Sheet
THARLAGHATTAIncome ExpenditureBalance Sheet
THOGARSIIncome ExpenditureBalance Sheet
UDUGANIIncome ExpenditureBalance Sheet