Financial Year : 2019-20
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
AGUMBEIncome ExpenditureBalance Sheet
ARAGAIncome ExpenditureBalance Sheet
ARALASURALIIncome ExpenditureBalance Sheet
AREHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
BANDYAIncome ExpenditureBalance Sheet
BASAVANIIncome ExpenditureBalance Sheet
BEJJAVALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
BIDARAGODUIncome ExpenditureBalance Sheet
DEMLAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
DEVANGIIncome ExpenditureBalance Sheet
GUDDEKOPPAIncome ExpenditureBalance Sheet
HADIGALLUIncome ExpenditureBalance Sheet
HANAGEREIncome ExpenditureBalance Sheet
HAROGOLIGEIncome ExpenditureBalance Sheet
HEDDURUIncome ExpenditureBalance Sheet
HEGGODUIncome ExpenditureBalance Sheet
HODALA (ARALAPURA)Income ExpenditureBalance Sheet
HONNETHALUIncome ExpenditureBalance Sheet
HOSAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HUMCHADAKATTEIncome ExpenditureBalance Sheet
KANNANGIIncome ExpenditureBalance Sheet
KONANDURUIncome ExpenditureBalance Sheet
KUDUMALLIGEIncome ExpenditureBalance Sheet
MANDAGADDEIncome ExpenditureBalance Sheet
MEGARAVALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
MELIGEIncome ExpenditureBalance Sheet
MELINAKURUVALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
MULUBAGILUIncome ExpenditureBalance Sheet
NALURU (KOLAGI)Income ExpenditureBalance Sheet
NERATURUIncome ExpenditureBalance Sheet
NONABURUIncome ExpenditureBalance Sheet
SALGADIIncome ExpenditureBalance Sheet
SALURUIncome ExpenditureBalance Sheet
SHEDGARUIncome ExpenditureBalance Sheet
SHINGANABIDAREIncome ExpenditureBalance Sheet
THIRTHAMUTTHURUIncome ExpenditureBalance Sheet
THRIYAMBAKAPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
THUDURUIncome ExpenditureBalance Sheet