Financial Year : 2019-20
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
38 KALATHUR Income ExpenditureBalance Sheet
80 BADAGUBETTU Income ExpenditureBalance Sheet
ALEVOORIncome ExpenditureBalance Sheet
AMBALPADI Income ExpenditureBalance Sheet
AROORIncome ExpenditureBalance Sheet
ATHRADI Income ExpenditureBalance Sheet
AVARSEIncome ExpenditureBalance Sheet
BADAIncome ExpenditureBalance Sheet
BADANIDIYOORIncome ExpenditureBalance Sheet
BAIRAMPALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
BARKURIncome ExpenditureBalance Sheet
BELAPU Income ExpenditureBalance Sheet
BELLEIncome ExpenditureBalance Sheet
BILLADIIncome ExpenditureBalance Sheet
BOMMARABETTU Income ExpenditureBalance Sheet
CHANTHARUIncome ExpenditureBalance Sheet
CHERKADIIncome ExpenditureBalance Sheet
HANDADI Income ExpenditureBalance Sheet
HANEHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
HARADI Income ExpenditureBalance Sheet
HAVANJE Income ExpenditureBalance Sheet
HEGGUNJE Income ExpenditureBalance Sheet
HEJAMADI Income ExpenditureBalance Sheet
INNANJE Income ExpenditureBalance Sheet
IRODI Income ExpenditureBalance Sheet
KADEKARIncome ExpenditureBalance Sheet
KADURUIncome ExpenditureBalance Sheet
KALYANPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
KARJE Income ExpenditureBalance Sheet
KATPAADIIncome ExpenditureBalance Sheet
KEMMANNUIncome ExpenditureBalance Sheet
KODIIncome ExpenditureBalance Sheet
KODIBETTU Income ExpenditureBalance Sheet
KOKKARNEIncome ExpenditureBalance Sheet
KOTAIncome ExpenditureBalance Sheet
KOTATHATTUIncome ExpenditureBalance Sheet
KOTEIncome ExpenditureBalance Sheet
KUKKEHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KURKALU Income ExpenditureBalance Sheet
KUTHYARUIncome ExpenditureBalance Sheet
MAJUR Income ExpenditureBalance Sheet
MANIPURAIncome ExpenditureBalance Sheet
MUDARANGADI Income ExpenditureBalance Sheet
NALKUR Income ExpenditureBalance Sheet
NEELAVARA Income ExpenditureBalance Sheet
PADUBIDRIIncome ExpenditureBalance Sheet
PANDESHWARAIncome ExpenditureBalance Sheet
PERDOORIncome ExpenditureBalance Sheet
PHALIMARUIncome ExpenditureBalance Sheet
SHIRIYARAIncome ExpenditureBalance Sheet
SHIRVAIncome ExpenditureBalance Sheet
THENKAIncome ExpenditureBalance Sheet
THENKANIDIYOORIncome ExpenditureBalance Sheet
UDYAVARAIncome ExpenditureBalance Sheet
UPPOORIncome ExpenditureBalance Sheet
VADDARSE Income ExpenditureBalance Sheet
VARAMBALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
YADTADIIncome ExpenditureBalance Sheet
YELLURIncome ExpenditureBalance Sheet