Financial Year : 2019-20
Panchayat NameIncome ExpenditureBalance Sheet
ANOORIncome ExpenditureBalance Sheet
BATLAHALLAIIncome ExpenditureBalance Sheet
BHOOMISHETTIHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
BURUDAGUNTEIncome ExpenditureBalance Sheet
CHILAKALANERPUIncome ExpenditureBalance Sheet
CHINNASANDRAIncome ExpenditureBalance Sheet
DODDAGANJURIncome ExpenditureBalance Sheet
ENIGADALEIncome ExpenditureBalance Sheet
HIREKATTIGENAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
IRGAMPALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KADADANAMARIIncome ExpenditureBalance Sheet
KAGATHIIncome ExpenditureBalance Sheet
KAIWARAIncome ExpenditureBalance Sheet
KATTARIGUPPEIncome ExpenditureBalance Sheet
KENCHARLAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KONAPALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
KORLAPARTHIIncome ExpenditureBalance Sheet
KOTAGALIncome ExpenditureBalance Sheet
KURUBURIncome ExpenditureBalance Sheet
M.GOLLAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
MASTENAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
MINDIGALIncome ExpenditureBalance Sheet
MITTAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
MUNAGANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
MURUGAMALLAIncome ExpenditureBalance Sheet
NANDIGANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
PEDDURIncome ExpenditureBalance Sheet
PERAMACHANAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
RAGUTTAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
SANTHEKALLAHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
SHETTIHALLIIncome ExpenditureBalance Sheet
TALAGAVARAIncome ExpenditureBalance Sheet
ULAVADIIncome ExpenditureBalance Sheet
UPPERPETEIncome ExpenditureBalance Sheet
YAGAVAKOTEIncome ExpenditureBalance Sheet